Values guide Metsä Group's operations

Metsä Group och OPKK erbjuder de bästa tjänsterna på marknaden vid köp och försäljning av skogsfastigheter

Metsä Group vill vara skogsägarens bästa kompanjon också då skogsfastigheten byter ägare. Vi samarbetar med OP-Fastighetscentralen för att kunna garantera marknadens bästa tjänster för Metsä Groups ägare, dvs. Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar när de har för avsikt att avstå från skogsegendom eller står i beråd att köpa skog. Vårt nationella samarbetet garanterar att våra ägaremedlemmar får fastighetsvärderingar av hög kvalitet som grundar sig på skogsdata, sakkunniga fastighetsförmedlingstjänster och den bästa kundupplevelsen.

Om du har för avsikt att avstå från skogsegendom, börja genom att ta kontakt med din egen skogsexpert. Han eller hon säkrar att din skogsdata är up to date och uppdaterar den vid behov. På basen av skogsdata gör vi en lägenhetsvärdering för dig. Lägenhetsvärderingen skickas med ditt medgivande till OPKK:s skogsfastighetsförmedlare som kommer överens med dig om ärenden i anslutning till fastighetsförsäljning och ingår avtal om fastighetsförmedling.

Om du har planer på att köpa en ny skogsfastighet hjälper vi dig att hitta en lämplig fastighet. Vår lokala skogsexpert styr dig som kund till OPKK:s yrkeskunniga skogsfastighetsförmedlare.

När du använder Metsä Groups och OPKK:s service vid förmedling av skogsfastigheter, säkrar du att skogsfastighetens värde placeras rätt på marknaden. Som fastighetsköpare i sin tur hittar du den fastighet som lämpar sig bäst för dig och vid behov får du finansiering och försäkring för din skogsfastighetsköp från OPKK. Från Metsä Group får du också service för virkeshandel och skogsvård.