​​

Som ägarmedlem får du förmåner

Vårt kärnkunnande finns i att förbättra skogsbrukets lönsamhet för våra kunder – de finländska skogsägarna. Det innebär att trädbeståndets tillväxt försnabbas med regelbunden och kostnadseffektiv skogsvård, vilket resulterar i snabbare och större virkesförsäljningsinkomster.

Ju mera du koncentrerar dina skogsärenden till oss, desto större ekonomisk nytta får d​u. Största nyttan får du om du ansluter dig som medlem i vårt moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta. Som ägarmedlem är du berättigad till en mängd medlemsförmåner.

Under 2020    ​betalade vi ut cirka 90    miljoner euro medlemsförmåner i redan pengar (ränta på andelskapital, virkesförsäljningsbonus, medlemsförmånsavtalens priskorrigeringar och kapitalbonus) till våra ägarmedlemmar, vilket i genomsnitt motsvarar 7,0    euro per kubikmeter virke som vi har köpt av våra ägarmedlemmar.

Dina förmåner i euro

I tabellen nedan ser du för olika medlemskapsnivåer hur stor nytta våra medlemmar i genomsnitt har per år av sitt medlemskap. Tabellens siffror grundar sig på de virkesförsäljningsvolymer och belopp som medlemmar, medlemsförmånsavtalskunder och skogsvårdsavtalskunder i typiska fall har placerat i andelskapital och Kapitalbonus. Siffrorna är riktgivande och de grundar sig på uppgifter för 2020.

MEDLEMKUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNERKUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
​Skogsareal
​40 ha​100 ha​200 ha
Årlig virkesförsäljning​144   m³​405       m³​900    m³​


Medlemsförmåner

Bonus för virkeshandel och skogsvård

​49 €​387 €​1 540    €

Granskning av prisgaranti för virke, avtalskunder

-176    €392        €

Kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan

--300        €

Uppdaterad skogsdata

​-​-​200 €
Kostnadsfri årsplan-​-​​​500 €
Avtal om skötsel av skogsegendomen, ingen års-/medlemsavgift-​-​​200 €​

Medlemsförmåner sammanlagt

49 €563 €3 132    €

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning

Andelskapital (grund- och tilläggsandelar)

​9 000 €24 000        €42 000       €

Ränta på andelskapital*

489    €1 377    €2 436    €

Fondförhöjningsandel (kapitalbonussystemet)

​-​200 €​500 €

Vinstutdelning
sammanlagt

489    €​1 577     €​2 936    €​

 

* Räknad enligt 5 procent avkastning

Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande vinstutdelning eller avkastning. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om andelsräntor och annan vinstutdelning på styrelsens förslag.

Kundnivåer

Vi belönar koncentration med bonus

Som ägarmedlem får du bonus utöver virkespriset och införtjänar bonus också för köp av skogsvårdstjänster. Om du har avtal om skötsel av skogsegendomen får du minst dubbelt så stor bonus som grundmedlemmar.

Ajantasaiset metsävaratiedot
Uppdaterad skogsdata

Då du har avtal om skötsel av skogsegendomen med oss, får du en egen ansvarsperson för skötsel av skogsegendomen. Med hans/hennes hjälp säkrar du att din skogs sköts med stor yrkesskicklighet, planmässigt och enligt de mål som du har ställt upp. Den person som sköter din skogsegendom håller alltid informationen om dina skogstillgångar uppdaterad för de arbeten som Metsä Group utför i din skog.

Vuosisuunnitelma veloituksetta
Kostnadsfri årsplan

Då du har avtal om skötsel av skogsegendomen med oss, får du en egen ansvarsperson för skötsel av skogsegendomen. Han/hon håller dina skogsdata uppdaterad och ställer årligen upp en årsplan utgående från dem. Årsplanen presenterar det kommande årets avverknings- och skogsvårdsåtgärder samt uppskattning av inkomster och utgifter.

Jopa 40% korkeampi tuotto metsästä
Planmässig skötsel nyckeln till skogsbrukets höga rörelseresultat

De kunder som har Metsä Groups avtal om skötsel av skogsegendomen har en fjärdedel högre rörelseresultat per hektar än skogarna i landet i genomsnitt. Metsä Groups långvariga kunders rörelseresultat kan vara till och med 30–40 procent högre än genomsnittet.

Skogsvårdstjänster ”nycklarna i handen”

Vi erbjuder våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen en heltäckande service. Våra skogsvårdsavtalskunder får alla tjänster i anknytning till idkande av skogsbruk av sin egen skogsexpert som har specialiserat sig på skötsel av skogsegendom. All skötsel av ärenden sker via en tjänsteman.

Metsänkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Metsäverkossa
Jämförelse av alternativa sätt att behandla skogen i Metsäverkko

Som ägarmedlem har du tillgång till den kostnadsfria webbtjänsten Metsäverkko, med vars hjälp du kan planera skogsvård och avverkningar, bedriva virkeshandel och följa med hur värdet på din skogs utvecklas. Då du har uppdaterade skogsdata i vår tjänst Metsäverkko, kan du jämföra hur olika skogsvårdsalternativ påverkar de inkomster som du får från skogen.

Puukaupan hinta- ja menekkitakuu
Pris- och avsättningsgaranti för virkeshandeln

Virkespriserna varierar till och med mellan stämplingsposter som ligger invid varandra. Virkespriset varierar bland annat beroende på virkets dimensioner och volym, drivningssätt, -tid och -förhållanden, skogstransportsträcka samt marknadssituationen för de produkter som tillverkas av träråvaran. Som medlemsförmånsavtalskund får du en prisgaranti på virkesaffärerna, då du gör affären med oss under tiden 1.12. – 31.5.

Korkeammat puukaupan ja metsänhoidon bonukset
Högre bonus för virkeshandel och skogsvård

Som ägarmedlem får du bonus utöver virkespriset och införtjänar bonus också då du köper skogsvårdstjänster. Du kan använda bonus för att betala skogsvårdsarbeten eller material eller göra uppköp i vår nätbutik. Du kan också lyfta din införtjänade bonus eller placera bonusen i tilläggsandelar i samband med följande virkesaffär.

Oma metsäasiantuntija ja tilakäynti veloituksetta
Egen skogsexpert och konstandsfritt lägenhetsbesök

Då du blir kund hos oss och ägarmedlem i vårt moderbolag Metsäliitto Osuuskunta, får du en egen skogsexpert i den kommun där skogen är belägen. Du kan vända dig till skogsexperten i alla ärenden med anknytning till att äga och sköta om sin skog.

Bonus för virkeshandel och skogsvård

Som ägarmedlem får du bonus utöver virkespriset och införtjänar bonus också då du köper skogsvårdstjänster. Du kan använda bonus för att betala skogsvårdsarbeten. Du kan också lyfta din införtjänade bonus eller placera bonusen i tilläggsandelar i samband med följande virkesaffär.

Individuell skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok, som underlättar planering och utförande av skogsvårds- och avverkningsarbeten. Skogsbruksplanen ställs upp för följande tioårsperiod och den beaktar de mål som skogsägaren har ställt.

Metsän- ja luonnonhoitopalvelut
Skogs- och naturvårdstjänster

Skog är levande egendom. Ju bättre du vårdar den, desto mera växer dess värde. Vi vårdar skogen ansvarsfullt på ett sådant sätt, att de ska bevaras också för kommande generationer.

Osuussijoitusmahdollisuus
Möjlighet till andelsplaceringar

Då du har betalat dina grundandelar, kan du placera virkesförsäljningsinkomster eller andra pengar i andelslagets tilläggsandelar med konkurrenskraftig ränta. För 2020 var ränta för A-tilläggsandelar 5,0 procent och för B-tilläggsandelar 1,0 procent.

Metsäsertifiointi veloituksetta
Kostnadsfri skogscertifiering

​Skogsindustriprodukternas återförsäljare och slutanvändare är intresserade av ursprunget hos det virke som används i produkterna, av hållbar användning av skog och beaktande av naturens mångfald vid skogsvården. Industrin som förbrukar träråvara förutsätter i regel också skogscertifiering.

Puukauppa ja korjuu
Virkeshandel och drivning

​Bekymmersfri helhetstjänst, arbetets höga kvalitet och konkurrenskraftigt virkespris – bland annat av dessa orsaker gör 30 000–35 000 finländska skogsägare årligen en virkesaffär med oss.

Erinomainen vuosittainen korko
Utmärkt årlig ränta

​Andelsräntan är vinstutdelning till våra ägarmedlemmar – finländska skogsägare! Vi betalar i år andelsräntor till ett sammanlagt belopp av 66 miljoner euro.

Ei jäsen- tai vuosimaksua
Ingen medlems- eller årsavgift

Enskilda personer eller samfund som äger minst tre hektar skogsmark i Finland kan ansluta sig till Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta. Det finns ingen särskild anslutningsavgift eller årsavgift förutom grundandelarna.

Metsäverkko ja Metsäverkko-mobiili veloituksetta
Metsäverkko och Metsäverkko-mobil kostnadsfritt

​Som ägarmedlem har du kostnadsfri tillgång till webbtjänsten Metsäverkko, med vars hjälp du kan sköta din skog, bedriva virkeshandel och följa med hur värdet på din skog utvecklas. Metsäverkkos mobiltillämpning passar dig som rör dig mycket i din skog.

Metsä Groupin Viesti
Egen medlemstidning

Tidningen Metsä Groupin Viesti är ett aktualitetsmagasin inom skogsbruk, kostnadsfritt för dig som är ägarmedlem.

Tapahtumat
Evenemang

Vi ordnar på olika håll i Finland tillställningar för våra ägarmedlemmar och andra som är intresserade av skogsfrågor. Vi informerar om tillställningar som är öppna för allmänheten på vår webbplats.

Tjänster för generationsväxling på skogsfastigheter

​Våra generationsväxlingsexperter hjälper till med planering och verkställande, då det blir aktuellt med generationsväxling. Med hjälp av dem hittar du en fungerande lösning för generationsväxlingen, där skatteeffekterna också beaktas.

                                                                                                    
                                        
 
                                                                     
                                    
                                                                     

Liity jäseneksi

Som ägarmedlem är du en av Metsäliitto Osuuskuntas ägare och berättigad till våra medlemstjänster och våra bästa förmåner, så som placeringsprodukter, virkeshandelsbonus och tjänsten Metsäverkko.

Vår kundbetjäning betjänar dig i skogsfrågor vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Undantag till öppethållningstiderna: i juli, vardagar 8-16 och lö stängt, dagen före helgdagar 8-16. Vi betjänar också på Facebook och Twitter.

Fråga mera i vår kundtjänst:

0107770


Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.