Values guide Metsä Group's operations

God efterfrågan på leveransvirke

Den nya bioproduktfabriken i Äänekoski ökar också Metsä Groups anskaffning av leveransvirke och vi är Finlands största köpare av leveransvirke. Leveransaffär innebär, att skogsägaren ansvarar för avverkning av virket och transport av virket till väg för vidareleverans. Ta absolut kontakt med vår skogsexpert i god tid före du inleder avverkningsarbetet om du vill leverera leveransvirke till oss.


Våra ägarmedlemmars genomsnittliga skogsareal har under de senaste ökat till 50 hektar. Bland medlemmarna finns det allt flera skogsägare, som bedriver yrkesmässigt skogsbruk. Många av dem gör leveransaffärer med oss utöver sina rotaffärer. Vi behöver också leveransvirke till våra fabriker och vi vill foga leveransvirkesanskaffningen till en del av fabrikernas virkesförsörjning.