Values guide Metsä Group's operations

Välkommen på våra       tillfällen!

Farmari 2020 skjuts upp till början av juli 2022
Skogen är starkt framme i den kommande Farmari-mässan som förnyas på förnyade Kalevankangas i S:t Michel. Metsä Group är en av Farmari-mässans huvudsamarbetsparter. Välkommen till vår avdelning för att höra om våra nya tjänster. Läs mera www.farmari.net.