Values guide Metsä Group's operations 
 

Välkommen till våra webbinarier

Under 2021 kommer vi at ordna webbinarier om olika skogliga ämnen. Under webbinarierna kan du följa med sakkunniga föredrag och diskutera på distans från din egen soffa. Efter de sakkunnigas presentationer har vi reserverat tid för publikens frågor. Ingen förhandsanmälan behövs för tillfällena.

Anvisning för deltagande i webbinarierna

Webbinarierna ordnas med tillämpningen Teams. Om du har Teams-appen i bruk på din dator eller mobilapparat, ansluts du automatiskt till webbinariet genom att trycka på länken. Om du inte har Teams på din mobilapparat, kan du ladda ner appen från din appbutik (t.ex. Google Play eller App Store). Om du inte har Teams på din dator, öppnas länken i webbläsaren där du väljer att ansluta dig via nätet (”Katso sen sijaan verkossa”).

Webbinarier

20.1.2022 SKOGSBESKATTNING

Under webbinariet presenteras skogsbeskattningen 2022 och visas hur man gör sin skattedeklaration med hjälp av Metsäverkkos Skatteverktyg. Beskattningsfrågorna presenteras av Mårtin Lövdahl från Skogscentralen och Hannes Vickholm från Metsä Group. Sändningen börjar kl. 18 och tar cirka en timme i anspråk. Anslut dig till webbinariet på din dator eller mobiltiollämpning vida denna länk.

9.3.2022 METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS VINSTUTDELNING FÖRNYAS OCH PLACERING AV VIRKESFÖRSÄLJNINGSPENGAR

Hur lönar det sig att placera virkesförsäljningsinkomster? Under webbinariet presenterar vi den förnyade vinstutdelningen och placeringsalternativ för virkesförsäljningsintäkterna. Kvällens talare är direktör för medlemstjänster Hannes Vickholm och chefen för skogsdata och elektroniska tjänster Tomi Lankinen från Metsä Group. Sändningen börjar kl. 18 och tar cirka en timme i anspråk. Anslut dig till webbinariet på din dator eller mobiltiollämpning vida denna länk.

12.3.2022 SKOGSÄGARENS DAG

Skogsägarens dag 12.3.2022 är ett riksomfattande evenemang på webben bestående av interaktiva föreläsningar riktade till skogsägare och andra skogsintresserade.Evenemanget ordnas av Metsä Group, Finlands skogscentral, skogsvårdsföreningarna, Stora Enso Skog och UPM Skog.
Sändingen börjar kl. 9 och  slutar kl. 15. Det slutliga programmet blir klart under vintern och hittas via Skogscentralens webbsida.
Anmäl dig och skriv upp dagen i kalendern vida denna länk.


En videoupptagning av tidigare webbinarier finns på vår finskspråkiga webbplats.