Values guide Metsä Group's operations

Välkommen på våra       tillfällen!

Webinar för en lyckad generationsväxling på en  skogsfastighet 21.4.2020 kl. 18
Du är välkommen att lyssna på Metsä Groups generationsväxlingsexpert Matti Sipiläs och OP:s chef för skogstjänster Petri Kortejärvis tips för en lyckad generationsväxling på en skogsfastighet. 

Du kan delta i webinaret från din egen soffa 21.4 från kl. 18 på länken https://op.videosync.fi/metsawebinaari-spv. Tillfället tar ungefär en timme i anspråk och under webinariet kan du ställa frågor till våra experter via den dialogruta som öppnar sig på webinariesidan. Sändningen startar automatiskt på ovan nämnda adress då tillfället börjar. Webinariet är finskspråkigt.


Farmari 2020 skjuts upp till början av juli 2022
Skogen är starkt framme i den kommande Farmari-mässan som förnyas på förnyade Kalevankangas i S:t Michel. Metsä Group är en av Farmari-mässans huvudsamarbetsparter. Välkommen till vår avdelning för att höra om våra nya tjänster. Läs mera www.farmari.net.