Values guide Metsä Group's operations 
 

Välkommen till våra tillfällen

Webbinarier

Under 2021 kommer vi at ordna webbinarier om olika skogliga ämnen. Under webbinarierna kan du följa med sakkunniga föredrag och diskutera på distans från din egen soffa. Efter de sakkunnigas presentationer har vi reserverat tid för publikens frågor.

Webbinarierna ordnas i programmet Teams Live Events.   Programmet fungerar via den givna länken och behöver inte laddas ner på din egen dator. Ingen förhandsanmälan behövs för tillfällena. 

  • 23.3.2021 Plantskogsvård förbättrar skogens avkastning och ökar kolbindningen, föreläsare skogsvårdschef Teppo Oijala och skogsvårdsexpert Tiina Laine från Metsä Group.
    Sändningen börjar kl. 18:00, tar cirka en timme. Tillställningen är finskspråkig.
    Anslut dig till tillfället från din dator eller via mobiltillämpning från denna länk.

Skogscertifiering och skogarnas mångfald 10.3.2021 kl. 18

Webbinariet inleds med att Tapio Oy:s ledande expert Lauri Saaristo berättar om varför certifieringen är viktig och vad skogsägarna kan göra för att främja mångfald i ekonomiskogarna. Efter inlägget följer en paneldiskussion, där panelen utöver Saaristo består av skogsvårdschef Petri Kortejärvi från OP, direktör för medlemstjänster Hannes Vickholm från Metsä Group och Etämetsänomistajien liitos ordförande Rauno Numminen.

Du kan delta i webbinariet från din egen soffa 10.3.2021 kl. 18.00 från denna länk: https://op.videosync.fi/metsasertifiointi-ja-talousmetsien-monimuotoisuus-100321/register Sändningen tar cirka 90 minuter och under tiden har du möjlighet att ställa frågor till våra experter via det chattfönster som öppnas i webbinariesändningen. Sändningen öppnas automatiskt på adressen ovan då tillställningen inleds. Tillställningen är finskspråkig.


Skogsägarens dag 13.3.2021

Välkommen till online-evenemanget för skogsägare och de som är intresserade av skogsfrågor den 13 mars 2021 kl. 9-15. På Skogsägarens dag berättar experter i skogs- och naturbranschen till exempel hur klimatförändringen kan beaktas i skogsbruket, vilka nya träprodukter som är under utveckling och vilka alternativ mångbruk av skogen erbjuder. Evenemanget anordnas i samarbete mellan olika skogsindustriella aktörer.

Läs mer och registrera dig senast 5 mars 2021 från den här länken.

Videoupptagning av webbinarium: 

Skogsbeskattning

Se videoupptagningen från webbinariet 2.2.2021 från den här länken.
I webbinariet går Mårten Lövdahl från Skogscentralen igenom hur man gör sin skattedeklaration med hjälp av Skatteverktyget. Tillställningen är svenskspråkig.


Skogsbeskattning

Se videoupptagningen från webbinariet 1.2.2021 från       den här länken.
I webbinariet går Esa Lappalainen från Skogscentralen igenom hur man gör sin skattedeklaration med hjälp av Skatteverktyget. Tillställningen är finskspråkig.


FSC® och FSC-naturobjektstjänst

Se    videoupptagningen från webbinariet 19.1.2021 från den här länken (på finska).
Direktör för medlemstjänster Hannes Vickholm och chef för hållbar utveckling Janne Soimasuo från Metsä Group pratar om skogscertifiering. 
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets licensnummer är: FSC-C111942


Presentation av förnyande Metsäverkko

Se    videoupptagningen från webbinariet 14.1.2021 från    den här länken     (på finska).
Tomi Lankinen, chef för skogsinformation och elektroniska tjänster på Metsä Group, genomgår en förnyad tjänst.


Metsänhoito muuttuvassa ilmastossa ja ensiharvennuksen laadukas toteutus (Skogsvård i föränderligt klimat och väl utförd förstagallring, på finska)

Se videoupptagningen från webbinariet 27.10.2020 från vidstående länk: https://op.videosync.fi/metsanhoito-muuttuvassa-ilmastossa-271020

I webbinariet deltar Tapio Oy:s virkesproduktionsexpert Arto Koistinen, OP:s chef för skogstjänster Petri Kortejärvi, Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juho Rantala och ordförande Rauno Numminen från Etämetsänomistajien liitto.


Onnistunut metsätilan sukupolvenvaihdos (på finska)

Se videoupptagningen från webbinariet 21.4.2020 från vidstående länk: 
https://op.videosync.fi/metsawebinaari-spv 

I webbinariet deltar Metsä Groups skogsfastigheters generationsväxlingstjänster     Matti Sipilä och OP:s chef för skogstjänster Petri Kortejärvi.