Values guide Metsä Group's operations

Välkommen på temakvällarna

Är det aktuellt med generationsväxling på er skogsfastighet? Det lönar sig att i god tid inleda diskussionen om generationsväxling av skogsfastigheten. Kom tillsammans och lyssna på hur man kan genomföra en planmässig generationsväxling och på vilket sätt Metsä Group kan hjälpa till med saken.

Läs mera om tillfällena (på finska) och anmäl dig på adressenwww.lyyti.in/tapahtumat2019