Values guide Metsä Group's operations 
 

Välkommen till våra tillfällen

Webbinarier

Under 2021 kommer vi at ordna webbinarier om olika skogliga ämnen. Under webbinarierna kan du följa med sakkunniga föredrag och diskutera på distans från din egen soffa. Efter de sakkunnigas presentationer har vi reserverat tid för publikens frågor. Ingen förhandsanmälan behövs för tillfällena. 

Anvisning för deltagande i webbinarierna
Webbinarierna ordnas med tillämpningen Teams. Om du har Teams-appen i bruk på din dator eller mobilapparat, ansluts du automatiskt till webbinariet genom att trycka på länken. Om du inte har Teams på din mobilapparat, kan du ladda ner appen från din appbutik (t.ex. Google Play eller App Store). Om du inte har Teams på din dator, öppnas länken i webbläsaren där du väljer att ansluta dig via nätet (”Katso sen sijaan verkossa”). 

 • 13.10.2021    Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning förnyas
  Tillställningen öppnas av Metsäliitto Osuuskuntas styrelseordförande Jussi Linnaranta.
  Direktör, medlemstjänster Hannes Vickholm och chef, skogs- och elektroniska tjänster Tomi Lankinen går igenom principerna för förnyelsen av vinstutdelningen och hur det ser ut i Metsäverkko.
  Sändningen börjar kl. 18:00, tar cirka en timme. Tillställningen är finskspråkig.
  Anslut dig till tillfället från din dator eller via mobiltillämpning    från denna länk.

 • 3.11.2021    Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning förnyas
  Tillställningen öppnas av Metsäliitto Osuuskuntas styrelseordförande Jussi Linnaranta.
  Direktör för medlemstjänster Hannes Vickholm och chefen för skogsdata och elektroniska tjänster Tomi Lankinen går igenom principerna för förnyelsen av vinstutdelningen och hur det ser ut i Metsäverkko. 
  Sändningen börjar kl. 18:00, tar cirka en timme. Tillställningen är finskspråkig.
  Anslut dig till tillfället från din dator eller via mobiltillämpning        från denna länk.

 • 10.11.2021    Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning förnyas
  Direktör, medlemstjänster Hannes Vickholm och chef, skogs- och elektroniska tjänster Tomi Lankinen går igenom principerna för förnyelsen av vinstutdelningen och hur det ser ut i Metsäverkko.      Sändningen börjar kl. 18:00, tar cirka en timme. Tillställningen är svenskspråkig.
  Anslut dig till tillfället från din dator eller via mobiltillämpning   från denna länk.


Videoupptagning av webbinarium: 

Gödsling sätter fart på skogens tillväxt
Se videoupptagningen från webbinariet 9.9.2021 från den här länken.
Föreläsare skogsvårdsexpert Tiina Laine, operativa förman Niko Koskela från Metsä Group           och  verkställande direktör Petri Jykylä          från ForestVital Ab. Videoupptagningen är finskspråkig.

Virkeshandelns nya prissättningsmodeller
Se videoupptagningen från webbinariet 19.8.2021 från den här länken.
Föreläsare direktör, virkeshandel och skogstjänster Juha Jumppanen och inköpschef Petri Tahvanainen.         Videoupptagningen är finskspråkig.

Skogsskador i ett föränderligt klimat – Vad ska vi förbereda oss för i Finland?
Se videoupptagningen från webbinariet 15.6.2021 från den här länken.
Föreläsare forskare Juha Honkaniemi från Naturresursinstitutet Luke och
vår skogsvårdschef Teppo Oijala. Videoupptagningen är finskspråkig.

Generationsväxling på skogsfastighet – Vad ska man ta i beaktande?
Se videoupptagningen från webbinariet 9.6.2021 från den här länken.


Behandling av skog under fåglarnas häckningstid

Se videoupptagningen från webbinariet 27.5.2021 från den här länken.
Föreläsare     Silja Pitkänen-Arte     chef, hållbar utveckling       och     Vesa Tuominen     operativ förman.
Videoupptagningen är finskspråkig.


Ekologisk hållbarhet som en del av god skogsförnyelse

Se videoupptagningen från webbinariet 20.4.2021 från den här länken.
Föreläsare vår skogsvårdschef Teppo Oijala och vår skogsvårdsexpert Tiina Laine.
Videoupptagningen är finskspråkig.

Plantskogsvård     förbättrar    skogens avkastning     och        ökar       kolbindningenresentation

Se videoupptagningen     från     webbinariet 23.3.2021 från      den här länken.
Föreläsare skogsvårdschef Teppo   Oijala och skogsvårdsexpert Tiina Laine från Metsä Group.
Videoupptagningen är finskspråkig.


Skogsägarens dag

Se videoupptagningen från webbinariet 13.3.2021 från vidstående länk:
https://www.enchant.fi/metsanomistajan-paiva-2021/tervetuloa

På Skogsägarens dag berättar experter i skogs- och naturbranschen till exempel hur klimatförändringen kan beaktas i skogsbruket, vilka nya träprodukter som är under utveckling och vilka alternativ mångbruk av skogen erbjuder. Evenemanget anordnas i samarbete mellan olika skogsindustriella aktörer.
Föreläsningarna kan ses i sex  månader.

Skogscertifiering och skogarnas mångfald

Se videoupptagningen från    webbinariet 10.3.2021 från vidstående länk: https://op.videosync.fi/metsasertifiointi-ja-talousmetsien-monimuotoisuus-100321

Webbinariet inleds med att Tapio Oy:s ledande expert Lauri Saaristo berättar om varför certifieringen är viktig och vad skogsägarna kan göra för att främja mångfald i ekonomiskogarna. Efter inlägget följer en paneldiskussion, där panelen utöver Saaristo består av skogsvårdschef Petri Kortejärvi från OP, direktör för medlemstjänster Hannes Vickholm från Metsä Group och Etämetsänomistajien liitos ordförande Rauno Numminen. Tillställningen är finskspråkig.


Skogsbeskattning

Se videoupptagningen från webbinariet 2.2.2021 från den här länken.
I webbinariet går Mårten Lövdahl från Skogscentralen igenom hur man gör sin skattedeklaration med hjälp av Skatteverktyget. Tillställningen är svenskspråkig.


Skogsbeskattning

Se videoupptagningen från webbinariet 1.2.2021 från       den här länken.
I webbinariet går Esa Lappalainen från Skogscentralen igenom hur man gör sin skattedeklaration med hjälp av Skatteverktyget. Tillställningen är finskspråkig.


FSC® och FSC-naturobjektstjänst

Se    videoupptagningen från webbinariet 19.1.2021 från den här länken (på finska).
Direktör för medlemstjänster Hannes Vickholm och chef för hållbar utveckling Janne Soimasuo från Metsä Group pratar om skogscertifiering. 
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets licensnummer är: FSC-C111942


Presentation av förnyande Metsäverkko

Se    videoupptagningen från webbinariet 14.1.2021 från    den här länken     (på finska).
Tomi Lankinen, chef för skogsinformation och elektroniska tjänster på Metsä Group, genomgår en förnyad tjänst.


Metsänhoito muuttuvassa ilmastossa ja ensiharvennuksen laadukas toteutus (Skogsvård i föränderligt klimat och väl utförd förstagallring, på finska)

Se videoupptagningen från webbinariet 27.10.2020 från vidstående länk: https://op.videosync.fi/metsanhoito-muuttuvassa-ilmastossa-271020

I webbinariet deltar Tapio Oy:s virkesproduktionsexpert Arto Koistinen, OP:s chef för skogstjänster Petri Kortejärvi, Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juho Rantala och ordförande Rauno Numminen från Etämetsänomistajien liitto.


Onnistunut metsätilan sukupolvenvaihdos (på finska)

Se videoupptagningen från webbinariet 21.4.2020 från vidstående länk: 
https://op.videosync.fi/metsawebinaari-spv 

I webbinariet deltar Metsä Groups skogsfastigheters generationsväxlingstjänster     Matti Sipilä och OP:s chef för skogstjänster Petri Kortejärvi.