Values guide Metsä Group's operations

Välkommen på valtillfälle

Som ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta är du välkommen till valtillfälle i ditt valdistrikt. Vid valtillfället kan du bekanta dig med andra medlemmar i din valdistrikt, bilda en valmansförening, kandidera eller nominera andra till kandidater. Dessutom bjuder vi på en aktuell översikt över Metsä Groups verksamhet och skattedeklaration i Metsäverkko.
 
Välj din egen valkrets och det tillfälle som passar dig bäst. Kontrollera din valkommun på baksidan av Metsä Groups Viesti-tidning från december, kontoutdraget från januari 2019 eller i Metsäverkko genom att logga in på Kunduppgifter i Metsäverkko.
 
Läs mer och hitta valtillfällen i dittvaldistrkit www.metsaval.fi.

Välkommen på föreläsningar om skogsbrukets lönsamhet och hållbarhet lördagen den 16.3.2019

Känner du till alla värden i din skogt? Vet du på vilket sätt din skog ger bäst ekonomisk avkastning? Välkommen att träffa oss och lyssna på de  skogsbrukets aktuella ämnena lördagen den  16.3.2009 kl 9.00-15.00, Helsingfors universitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33. Läs mer om evenemanget och anmäl dig senast 1.3.2019 www.skogscentralen.fi/evenemang.