Values guide Metsä Group's operations

Välkommen på våra       tillfällen!

Skogskväll tisdagen 11.2.2020 kl. 16:45-20:40 i Tavastehus
Välkommen till Scandic Aulanko (Aulangontie 93) för att lära dig om olika alternativ för genomförande av en planerad generationsväxling och Metsä Groups generationsväxlingstjänster. Under tillfället presenterar vi också tjänster för skötsel av skogsegendomen. Tillfället lämpar sig för alla intresserade, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 4.2.2020 www.lyyti.in/spvhameenlinna20 eller tfn 010 7770.


 
Skogsägarens dag lördagen 14.3.2020 kl. 9:00-15:00 i Helsingfors
Kom och träffa våra experter och diskutera aktuella skogsfrågor med oss till Skogsägarens dag i Porthania i Helsingfors universitet (Universitetsgatan 3). Tillfället ordnas i samarbete med aktörer inom skogsbranschen och det är öppet för alla skogsägare och vem som helst som är intresserad av skogsfrågor. Reservera dagen i din kalender och anmäl dig här      eller katarina.maris(at)metsakeskus.fi, tfn 050 527 2390.

 
Farmari 2.-4.7.2020 i S:t Michel
Skogen är starkt framme på Farmari-utställningen, som ordnas på förnyade Kalevankangas. Metsä Group är en av Farmaris huvudsamarbetsparter. Välkommen till vår avdelning för att höra om våra nya tjänster och följa med en virkesdrivningsuppvisning. Läs mera www.farmari.net.