Values guide Metsä Group's operations 
 

Man kan nu köpa tillväxtgödsling med förskottet från en virkesaffär

Metsä Group har tagit i bruk indexprissättning vid försäljning av tillväxtgödsling. Ägarmedlemmarna kan i samband med en gallringsaffär köpa en gödsling som utförs senare och betala den med förskott från virkesaffären. Försäljningsögonblickets pris på gödseln är grund för indexprissättningen, då den utgör hälften av gödslingstjänstens pris. Om gödselns pris, då gödslingen utförs efter ett par år, är till exempel 10 procent lägre, så sjunker priset på gödslingen 5 procent jämfört med det pris man ursprungligen kom överens om. På motsvarande sätt stiger priset på tjänsten 5 procent om gödselns pris stigen med 10 procent.

För ägarmedlemmarna är det behändigt om man kan välja att betala gödslingen med ett förskott från gallringslikviden. En del av virkesförsäljningsinkomsten kan alltså omedelbart återinvesteras i skogen och dessutom behöver man inte senare i samband med gödslingen fundera på finansieringen. En investering i tillväxtgödsling innebär för skogsägaren cirka 20 procent av en gallringsaffärs bruttovärde och den ger 10–15 procent avkastning.

Vid tillväxtgödsling förbättrar man beståndets tillväxt genom att tillföra sådana näringsämnen som det ur trädens synpunkt råder brist på. Det lönar sig att utföra en tillväxtgödsling i tall- och granbestånd som är vid god tillväxt. Den bästa och mest avkastande tidpunkten är 1–3 år efter gallring.

Gödslingen ökar snabbt

Metsä Group utvidgade gödslingstjänsten kraftigt under 2014, då vi kunde erbjuda tjänsten i hela landet. Efter det har ägarmedlemmarna tagit denna enkla och kostnadseffektiva metod för att öka skogsbrukets lönsamhet till sig. Under 2015 ökade försäljningen av tillväxtgödsling med över 70 procent och i fjol var tillväxten 50 procent.

Metsä Group utför tillväxtgödsling under hela växtperioden och arbetet utförs av våra yrkeskunniga samarbetspartner. Gödseln sprids antingen från mark från körstråken med skogstraktor eller alternativt med helikopter om området som ska gödslas är större än tio hektar. Markspridningsobjekt ska vara minst 5 hektar stora.

 

Foto: Yara Suomi

Förmånliga priser för nästa sommars objekt

För närvarande erbjuder Metsä Group förmånlig gödsling med fast pris för nästa sommar. Det fasta priset finns i vår prissättningsarsenal under samma år och i slutet av året för tillväxtgödsling som säljs till följande vår i skogar, där gallringen har utförts tidigare.

I slutet av fjolåret köpte vi ett parti gödsel till våra terminaler, då gödselns priser var så låga. Därför kan vi nu erbjuda våra ägarmedlemmar gödsling till exceptionellt låga priser till gödslingar som utförs under den kommande växtperioden. Den förmånliga gödseln säljs så långe det räcker av den. Det är skäl att komma överens om gödslingstjänsten så fort som möjligt med sin egen skogsexpert för att ta del av det förmånliga gödselpartiet. Många av våra stora skogsägare har tagit tillfället i akt och fördubblat gödslingsmängderna för att förbättra lönsamheten för sitt skogsbruk.

Miljön tas i beaktande

Vår skogsexpert bedömer gödslingsbehovet och det bästa gödselalternativet på ort och ställe. Redan i planeringsskedet beaktar man också eventuella miljöeffekter så att gödsel inte ska komma i vattendragen. Skogsägaren får en utförlig rapport efter att arbetet är utfört. Vid markspridning får man dessutom en figurkarta, där man ser skogstraktorns gps-spår över hur den har spridit gödseln på objektet.

Fråga mer om tillväxtgödsling av din egen skogsexpert och begär anbud på tillväxtgödsling!