Puumarkkinakatsaus

Metsä Group gör bra resultat

Metsä Groups goda resultat är en följd av större försäljningsvolym och bättre produktionseffektivitet, vilka har möjliggjorts av de senaste årens utvecklingsinvesteringar i kombination med gynnsam global ekonomisk utveckling.

Massa-och kartongindustrin hade huvudrollen för det goda resultatet, men marknadsutvecklingen var god också för de andra affärsverksamhetsområdena. Virkesanskaffningen har normaliserats efter början av året med sina utmanande väderleksförhållanden och Metsäliitto Osuuskuntas medlemskår har aktivt bedrivit virkeshandel. Virkesanskaffningen löpte under årets andra kvartal enligt uppställda mål och leveranserna till produktionsanläggningarna löpte väl. Lagren ökade till nästan normal nivå tack vare goda drivnings- och transportförhållanden. Metsä Forest levererade sammanlagt 18,7 miljoner kubikmeter virke (16,4). 37 % av det virke som köptes av skogsägarna köptes elektroniskt. Inom skogsvårdstjänster var den elektroniska handelns del 43 %.

Koncernens omsättning under januari-juni var 2 904 miljoner euro (2 451 milj. euro). Det jämförbara rörelseresultatet var 418 miljoner euro (247) och avkastningen på sysselsatt kapital var 16,9 procent (11,5).

 

Efterfrågan på alla sortiment

Vi köper fortfarande aktivt förnyelseavverkningar och gallringar för drivning på ofrusen mark. Förhållande är nu goda för drivning av sådana objekt, som i normala fall skulle vara vinterobjekt. Våra företagare har skaffat sådana maskiner som bra klarar av sådana drivningar. Det finns också efterfrågan på leveransvirke och vi tar emot leveransvirke vid sommartransportdugliga lagerplatser. Bland energivirkessortiment köper vi främst grot.

 

Tips till skogsägarna

Beställ plantskogsvårdsarbeten av oss

Plantskogsvård lönar sig. Ett vårdat, planterat granbestånd kan till exempel i södra Finland producera 50 % mera stock än ett ovårdat. Plantskogsvårdsinvesteringens avkastning i planterade granbestånd är cirka fem procent och till och med över sex procent i sådda tallbestånd.*

Privatskogsägare kan få statligt Kemera-stöd för tidig plantskogsvård (minst 1 hektar) och vård av ungskogs (minst 2 hektar). Vi ansöker om stödet i ditt ställe och inleder arbetet först efter att finansieringsansökan har lämnats. Du hittar kontaktuppgifterna till vår skogsexpert på vår webbplats. Du kan också begära anbud på plantskogsvård.

*Källa: Naturresursinstitutet Luke

 

Nu är det tid att beställa plantor till höstens planteringar

Man kan plantera gran och vårtbjörk också på hösten. För närvarande är tillgången på plantor av båda trädslagen god. Granens höstplantering ska helst utföras före utgången av september före marken kallnar, så att plantorna hinner rota sig. Vid höstplantering av gran ska man beakta, att man inte kan plantera finfördelade jordarter som hotas av uppfrysning, så som leror. Du får en garanti mot uppfrysningsskador på granens höstplanteringar, då objektet har rekommenderats för höstplantering av Metsä Group.

Beställ höstplantor av din egen skogsexpert.

 

Bekanta dig med förnyade Metsäverkko

Om du så önskar, kan du via Förhandsfinansiering av virkeshandel få upp till 80 procent av virkeslikviden in på ditt konto inom tre bankdagar efter att virkesaffären är gjord, även om träden skulle fällas först om två år. I allra snabbaste fall kan du få in pengarna på kontot ännu samma dag. Dessutom kan du i avsnittet för öppna affärer följa med hur skogsvårdsarbeten framskrider och kassaflödet för ditt skogsbruk. I framtiden kan du utöver figuruppgifterna uppdatera också figurgränser i skogsbruksplanen.

I avsnittet Placeringar ser du den uppdaterade situationen för dina andelsplaceringar. På webbplatsen ser du till exempel hur mycket grundandelar du ännu kan placera och vilka andra placeringsalternativ du har till ditt förfogande. Om du har sagt upp tilläggsandelar, ser du när du kan vänta att andelarna utbetalas på ditt konto. Metsäverkko hittar du fortfarande på den bekanta adressen metsaverkko.fi.

 

Ta i bruk Metsäverkko-mobil

Med hjälp av Metsäverkko-mobiltillämpningen har du alltid skogsbruksplanen med dig. Tillämpningen handleder dig i skogen. Den visar var du har gått och berättar vad du borde göra i din skog. Du kan gå och titta på vilka figurer du har de mest brådskande åtgärderna och förbereda anbudsbegäran för virkesaffär eller skogsvårdsarbeten genast på plats. Du kan också foga fotografier till din skogsbruksplan. Du kan använda din skogsbruksplan också du inte är uppkopplad i webben.

Nu är det bekymmersfritt att göra skattedeklarationen, då du med hjälp av Metsäverkko-mobil får kvitton som berättigar till avdrag och kördagböcker som bilaga till skattedeklarationen. Därefter kan du slutföra skattedeklarationen i Metsäverkko innan den lämnas.

Ladda ner Metsäverkko-mobil i appbutiken för din mobiltelefon.

 


Metsä Group 13.8.2018