Puumarkkinakatsaus

Metsä Groups jämförbara avkastning på sysselsatt kapital var i januari-september 11,2 %

Metsä Groups omsättning var 3 712 miljoner euro (3 483) och det jämförbara rörelseresultatet 381 miljoner euro (332). Metsä Groups lönsamhet under årets tre första kvartal 2017 var bättre än under föregående år. Resultatet förbättrades särskilt av kartongleveransernas volym och högre massapriser.

Bioproduktfabriken i Äänekoski startades i medlet av augusti 2017 – exakt enligt ursprunglig tidtabell och budget. Fabrikens produktion har efter starten ökat enligt den planerade startkurvan. Träproduktindustrins investeringsprogram framskrider också enligt plan. I augusti startades den nya Kerto® LVL -linjen i Lojo och grundstenen för den björkplywoodfabrik som ska byggas i Pärnu, Estland murades. I Äänekoski ändras för närvarande den gamla pappersmaskinhallen till björkplywoodfabrik.

Virkeshandel på slutavverkningar och gallringar som kan utföras på ofrusen mark

Virkesutbudet har varit jämnt under hösten och rotpriserna stabila i Finland. De inköpta volymerna var betydligt större än i fjol. Drivningsförhållandena var utmanande i hela Östersjöregionen. Metsä Forest levererade under januari–september sammanlagt 23,7 miljoner kubikmeter (22,7). Virkesleveranserna till bioproduktfabriken inleddes i augusti.

Vi köper framför allt slutavverkningar och gallringar för drivning på ofrusen mark. Vintergallringar köper vi främst av avtalskunder. Efterfrågan på alla sortiment är god. Vi köper endast grot till energived.

Vi har börjat köpa in leveransvirke för leverans under vintern och våren. Vi köper leveransvirke framför allt av självverksamma ägarmedlemmar. Kom ihåg att komma överens om leveransvirke före du knycker igång sågen!

 

Tips till skogsägarna

Nu är det dags att säkra vårens förnyelsearbeten

Om du planerar självverksamt planteringsarbete till våren, så lönar det sig att beställa plantorna redan nu. På det sättet säkrar du att du får lämpliga plantor i tid. Virkeshandeln har löpt snabbt och plantbeställningarna har också tagit fart, så det lönar sig att vara ute i tid med sina plantbeställningar. Från Metsä Group kan du också beställa plantering av dina plantor, varvid du får yrkeskunnigt och faret arbetsfolk på jobb.

Som ägamedlem i Metsäliitto Osuuskunta införtjänar du bonus för såväl plantbeställning om planteringsarbete, liksom för alla andra skogsvårdsarbeten som du beställer av oss. Bonus för skogsvårdstjänster räknas ut som procent av fakturans slutsumma och den kan vara så hög som 4 %. Fråga mera och lämna en beställning till din egen skogsexpert!


Tillväxtgödsling ger till och med 15 % avkastning på din investering

Tillväxtgödsling är en av de ekonomiskt mest lönsamma investeringarna i virkesproduktion. Priserna på gödselmedel är nu lägre än i nästa år, så det lönar sig att beställa vårens gödsling före årsskiftet.

En rätt utförd tillväxtgödsling kan generera till och med 15 % avkastning på din investering. Avkastningen är alltså utmärkt till exempel i jämförelse med räntorna på bankkonton. Gödslingskostnaden är också avdragbar i skogsbeskattningen.

Tillväxtgödsling lönar sig i tall- och granbestånd som är vid god tillväxt. Den bästa tidpunkten för gödsling infaller 1–4 år efter gallring. Ägarmedlem, kontakta din egen skogsexpert eller lämna en anbudsbegäran i Metsäverkko. Du kan också läsa mera om gödsling och lämna anbudsbegäran www.metsaforest.com.

 

Ge en möjlighet till bättre betjäning, vinn en Samsung-tablett

Ge din e-postadress till oss, så kan vi betjäna dig bättre. Vi ordnar en utlottning bland alla som har lämnat sin e-postadress till oss eller uppdaterat den senast den 28 februari 2018 på adressen www.metsaverkko.fi. Du kan uppdatera din e-postadress i Metsäverkko under fliken Medlemsuppgifter och punkten Egna uppgifter under den. Utlottningens huvudvinst är ett resegåvokort värt 500 euro och dessutom vinn två lyckliga vinnare en Samsung-tablett värd 300 euro.