Puumarkkinakatsaus

Under 2017 slutfördes byggandet av bioproduktfabriken enligt uppställda mål och startandet av fabriken ha löpt bättre än väntat. Vi tog i bruk en ny Kerto LVL -linje i Lojo, började bygga en björkplywoodfabrik i Pärnu, Estland, och beslöt investera i Kerto-produktion också i Punkaharju. Ombyggnaden av den gamla pappersmaskinhallen i Äänekoski för produktion av björkplywood och förnyandet av bakplåtspappersmaskinen i Düren framskrider bra. Tack vare våra investeringar ökar den årliga efterfrågan på finländskt virke över sex miljoner kubikmeter. Vi har ökat inköpen av virke under två års tid redan och våra inköpsvolymer ökar betydligt också i fortsättningen.

 

Medlemsförmånerna i genomsnitt 5 euro/m3

Som ägarmedlem är du berättigad till en mängd medlemsförmåner. Under 2017 betalade vi ut medlemsförmåner i reda pengar (ränta på andelskapital, virkeshandelsbonus, medlemsförmånsavtalens prisgranskningar och kapitalbonus) för sammanlagt cirka 65 miljoner euro, vilket i genomsnitt motsvarar fem euro per kubikmeter virke som köpts av ägarmedlemmarna. Bekanta dig med vår exempelkalkyl över hur stor nytta våra ägarmedlemmar i genomsnitt har av sitt medlemskap per år.

 

Virkeshandeln löper väl – det finns efterfrågan på alla sortiment!

Vi köper framför allt förnyelseavverkningar och gallringar för drivning under den tjälfria tiden. Vi köper slutavverkningar också för vinterdrivning. Granstock är mera efterfrågad än tallstock. Bland energived köper vi främst grot.

Nu finns det efterfrågan på leveransvirke. Vi tar framför allt emot leveransvirke vid sommartransportdugliga lagringsplatser. Kom alltid överens om leveransvirke med oss innan du startar sågen!

Begär anbud på virkesaffär på adressen metsaforest.com. Som ägarmedlem kan du enkelt göra virkesaffärer i Metsäverkko.

 

Tips till skogsägarna

Skattedeklarationen före utgången av februari

Mervärdesskatteskyldiga skogsägare och skogssammanslutningar ska lämna skogsskattedeklarationen  före utgången av februari. Skogsägare som bedriver skogsbruk ensam eller tillsammans med sin make/maka kan lämna deklarationen i elektronisk form direkt till beskattaren via Metsäverkkos skattetillämpning. I andra fall kan du som ägarmedlem skriva ut blanketten från Metsäverkko och sända den till beskattaren.
 
Kom ihåg, att du också kan fylla i periodskattedeklarationsblanketten i Metsäverkko. Beskattaren sänder inte längre blanketten per post.

 

Tillväxtgödsling ger till och med 15 % avkastning på din investering

Tillväxtgödsling är en av de mest lönsamma investeringarna i virkesproduktion. Med en rätt utförd tillväxtgödsling kan du till och med få 15 % avkastning på din placering. Det är en utmärkt avkastning jämfört till exempel med de räntor som betalas för bankdepositioner. Gödslingskostnaden är också avdragbar i skogsbeskattningen.

Det lönar sig att utföra tillväxtgödsling i tall- och granbestånd i god tillväxt. Den bästa tidpunkten för tillväxtgödsling är 1-4 år efter gallring. Ägarmedlem, kontakta din egen skogsexpert eller lämna offertbegäran i Metsäverkko. Du kan läsa mera om gödsling eller lämna en offertbegäran på adressen www.metsaforest.com.

 

Under februari kan du ännu vinna ett resepresentkort vät 500 euro eller en Samsung-tablett

Om du lämnar din e-postadress till oss, så kan vi betjäna dig bättre. Vi ordnar en utlottning bland alla dem som senast den 28 februari 2018 ger sin e-postadress eller uppdaterar den på adressen metsaverkko.fi. E-postadressen kan uppdateras i Metsäverkko under fliken Medlemsuppgifter, avsnittet Egna uppgifter. Huvudvinsten i utlottningen är ett resepresentkort värt 500 euro och dessutom får två lyckliga en Samsung-tablett värd 300 euro. Regler för utlottning.