Puumarkkinakatsaus

Skogsdirektör: Två år av elektronisk virkeshandel

I början av juni blir det två år sedan den första elektroniska virkesaffären i Finland. Då började vi också sälja skogsvårdstjänster på nätet och numera kan man också göra elektroniska leveransaffärer med oss. I april gjorde vi nytt månadsrekord inom den elektroniska handeln.

Vi har ända sedan starten också deltagit i utvecklandet av Kuutio, en gemensam elektronisk handelsplats för säljare och köpare. Det är ett utmärkt exempel på projekt som är utvecklat i gott samförstånd. Tack vare Kuutio kan aktiva skogsägare lämna anbudsbegäran på sina stämplingsposter via tjänsten MinSkog.fi.

Den gemensamma virkeshandelsplatsen skapar bättre transparens inom virkeshandeln och för med sig gemensamma spelregler. Vi förväntar oss att virkeshandeln ska bli aktivare. Efter att ett anbud har godkänts i Kuutio, kan man hos oss fortsätta direkt i Metsäverkko, om skogsägaren har beredskap för det. På det sättet kan man mycket snabbt slutföra en affär med oss. Dock gör vi virkesaffärer också på traditionellt sätt om skogsägaren så vill.

Vi förväntar oss särskilt livliga maj-juni

Virkeshandeln har löpt väl under början av året och vi förväntar oss att maj-juni ska bli särskilt livliga. Vi köper aktivt allt större mängder virke med sikte på bioproduktfabriken som snart kör igång i Äänekoski. Efterfrågan på sågad gran är fortfarande bättre än på sågad tall, även om en viss förbättring kan skönjas också för tallens del. Vår inköpslista toppas fortfarande av grandominerade slutavverkningar och sommargallringar.

Vinterns drivningsförhållanden var goda medundantag för de sydvästligaste delarna av landet och kusten. Därför har vi stora lager av kapat virke i lager vid vägarna och vid transporten av dessa lager till produktionsanläggningarna beaktar vi noggrant de tidsfrister som insektskadelagen ställer. Därför kan vi inte heller ta emot leveransvirke eller kontantpartier om det inte finns ett tidigare avtal för virket i fråga.

Virkeshandeln har löpt väl också på andra håll i Östersjöregionen. Efter vintern rådet det en någorlunda god jämvikt mellan efterfråga och utbud i hela regionen. Endast för energivirke råder det fortfarande ett klart överutbud.

Under sommaren driver vi de första virkespartierna för den nya bioproduktfabriken. För virkesanskaffningens del har förberedelserna löpt enligt plan och vi har bland annat rekryterat nya skogsexperter för virkeshandel och skogstjänster på olika håll av landet. Vi är för vår del beredda för växande virkesströmmar.

Nya tjänster har fått gott mottagande

Vår förnyade generationsväxlingstjänst har fått ett mycket gott mottagande. Det verkar som om man hade väntat på tjänsten en längre tid. För de skogsägare som vill avstå från sin skog eller köpa mera skog, är det säkert en god nyhet att vi inleder fastighetsförmedlingssamarbete med OP Fastighetscentralen som är en nationell aktör. Vi vill stöda möjligheten att hantera skogsägande på ett allt mera professionellt sätt.

Kemera-stödet håller äntligen på att återgå till normaltid och finansiering beviljas åter för vård av ungskog. Det är en bra orsak att utföra skogsvårdsarbeten. Planteringssäsongen börjar också vara som livligast. Man kan utföra planteringar på hösten också på sådana objekt som lämpar sig för höstplantering. Vi har haft goda erfarenheter av höstplantering och våra skogsexperter kan ge råd vid val av objekt.

Ägarmedlemmarna ska också komma ihåg skogsgödslingen, som är ett effektivt sätt att öka virkesproduktionen. Det är en mycket lönsam investering, som skogsägaren själv hinner dra nytta av. Många andra investeringar i skogen är sådana, att det är följande generation som får nyttan.
Inför sommaren lönar det sig att dra till skogs för att kontrollera om vintern har ställt till med någonting som föranleder åtgärder. Om det finns någonting att göra, är det enkelt att anteckna åtgärderna i Metsäverkko-mobil på telefonen.

Jag önskar alla en god sommar.


Juha Mäntylä
Skogsdirektör
Metsä Group

24.5.2017