Puumarkkinakatsaus

Virkeshandeln höll fortfarande god fart

 

Våra virkesavverknings- och transportvolymer ökade med en femtedel i fjol. Vi levererade 4,4 miljoner kubikmeter mera virke till våra kunder än under föregående år. Inom virkeshandeln slog vi också nytt rekord och dess goda fart har fortsatt under början av detta år.

Det finns en förklaring till rekorden. I början av fjolåret var lagren små både längs vägarna och vid fabrikerna eftersom den föregående hösten var blöt. Från medlet av januari var drivnings- och transportförhållandena ypperliga. Det behövdes större mängder virke särskild eftersom bioproduktfabriken uppnådde sin normala produktionsvolym.

Leveransavverkarna slog också nya rekord och levererade mera virke än tidigare till oss. Den yrkesmässiga leveransavverkningsmodellen verkar ha hittat sin plats och den har börjat visa sin styrka. Vi stöder fortfarande bruktagning av modellen och förbättrar på det sättet medlemmarnas möjligheter att utföra arbeten i egen skog.

Virkeshandeln var ovanligt livlig under de sista veckorna av fjolåret. Även om våra tjänstemän alldeles säkert gjorde sitt yttersta, kom den spända arbetssituationen säkert att reflekteras på vår servicenivå. Det skulle vara bäst för alla parter om virkeshandeln skulle fördela sig jämnt över hela året. Vi lovar dock att vi ska ta lärdom av den respons som vi har fått.

Våra kunder behöver minst lika mycket virke i år som de behövde i fjol. Sjunkande priser på sågade varor reflekteras på stockpriserna, men i ett längre perspektiv ligger priserna fortfarande på en hög nivå.

Vi köper för närvarande särskilt sommargallringsposter. Ägarmedlemmarna har ett ypperligt läge att gallra sin skog i tillväxtskick. Vårt erbjudande på 70 procent kostnadsfri förhandsfinansiering har fått ett gott mottagande.

Sommargallringar är viktiga också med tanke på sysselsättning under årets alla tider för våra företagare. Vårt ökande virkesbehov har redan förbättrat situationen och företagarna har varit fullt sysselsatta från och med januari i fjol.

I Östersjöregionen håller virkeshandeln på att jämna ut sig, trots att det fortfarande kommer stormvirke in på marknaden från Centraleuropa. I Sverige har drivningen äntligen kommit in i normal takt, efter att fjolåret där var svårt ända till sommaren.

Inom skogstjänster gjorde vi också nytt rekord i fjol. Skogsvårdsarbetena ökade kraftigt och vi söker tillväxt också i år. Vi uppmuntrar särskilt medlemskåren att utföra plantskogsvårdsarbeten.

Tyvärr blev en del Kemera-medel oanvända i fjol. Så borde det inte få vara och därför är det skäl för hela skogssektorn att framhålla ärendet.

Klimatförändringen ser ut att stiga fram som ett tema i vårens riksdagsval. Tyvärr har diskussionen kraftigt koncentrerat sig endast på hur man kunde binda ännu mera koldioxid med hjälp av skogarna. Med tanke på helheten skulle man främst fästa uppmärksamhet vid utsläppskällorna. Det är viktigt att man inte i det kommande regeringsprogrammet skriver in begränsningar som kunde begränsa hållbart utnyttjande av skog.

Naturresursinstitutets färska kalkyler ger vid handen att gos skogsvård är central då man vill öka kolsänkorna. Det kan vi finländska skogsägare.

Vi har ett eget val också. I det nyligen påbörjade valet väljer Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar sina representanter för kommande fyraårsperiod.

Nu är det läge att påverka.

 

Juha Mäntylä

Affärsverksamhetsdirektör

Metsäliitto Osuuskunta

 

Metsä Group 20.3.2019