Puumarkkinakatsaus

Virkeshandeln kretsar kring förnyelseavverkningar och sommargallringar

Vi köper av alla sortiment i hela landet, framför allt för sommardrivning. Vi är intresserade av både förnyelseavverkningar och gallringar, för vars sommardrivning våra företagare har lämplig utrustning. Bland energived köper vi i första hand grot.

Det finns också efterfrågan på leveransvirke. Vi köper och tar emot leveransvirke endast vid sommartrafikeringsdugliga lagringsplatser.

Dubbel bonus för massaved

Gör en virkesaffär med oss nu. Som ägarmedlem får du dubbel bonus för massaved. Då du gör virkesaffären under tiden 1.3–31.5.2018, kan du få till och med 2,8 euro bonus för varje kubikmeter massaved som du säljer. Begär anbud på virkesaffär på adressen metsaforest.com. Som ägarmedlem kan du behändigt göra virkesaffärer i Metsäverkko.

*Kampanjen är retroaktivt i kraft för avtalskunder under prisperioden 2018.

Ränteförslaget 7 procent

Du kan förkovra din egendom genom att placera i andelslagets tilläggsandelar med konkurrenskraftig ränta. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har beslutat föreslå, att man på basen av det goda resultatet för 2017 skulle betala 7,0 procent ränta på medlemmarnas stadgeenliga grundandelar (6,0 % för 2016), för A-tilläggsandelar skulle räntan vara 6,5 procent (5,5) och för B-tilläggsandelar 2,5 procent (2,5). Styrelsens förslag behandlas i mars i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd, som ger sitt utlåtande till fullmäktige som sammanträder i maj. Tilläggsuppgifter om placeringsalternativ på adressen metsaforest.com.

De som beställer plantskogsvårdsarbeten deltar i utlottning

Plantskogsvård är en avkastande investering, vars resultat visar sig i skogsägarens kassa i form av värdefullare bestånd och kortare omloppstid. Ett vårdat, planterat granbestånd kan till exempel i södra Finland producera 50 % mera stock än ett oskött bestånd. Plantskogsvårdsinvesteringens avkastningsprocent är cirka fem i planterade granbestånd och till och med över sex procent i sådda tallbestånd.* Du kan betala arbetena till exempel med bonus som du har införtjänat från virkeshandel och skogsvårdsarbeten.

Bland dem som senast 15.5.2018 har beställt plantskogsvårdsarbeten lottar vi ut 5 st resegåvokort värda 500 euro. Kontakta din egen skogsexpert eller begär anbud på plantskogsvårdsarbeten på adressen metsaforest.com. Utlottningens regler.

*Källa: Luke

Generationsväxling av skogsfastighet – heltäckande service från oss

En väl planerad generationsväxling kan ge inbesparingar på tiotusentals euro. Metsä Groups experter ger sakkunnig service i alla skeden av generationsväxling och sköter processen från start till mål om du vill det. Inled generationsväxlingen genom att kontakta din egen skogsexpert eller vår kundbetjäning jasenpalvelut@metsagroup.com.

Med Metsäverkko-mobil har du alltid skogsbruksplanen med dig

De skogsdata som Skogscentralen har samlat in omfattar redan över 80 % av privatskogarnas areal i Finland. Överför nu Skogscentralens uppgifter om dina skogstillgångar till Metsäverkko. Då dina skogsdata finns i Metsäverkko, uppdaterar vi årligen tillväxten av din skogsegendom och för skogsvårdsavtalskunder också beståndsuppgifterna efter operationer som vi har utfört. Du kan också själv upprätthålla figuruppgifter och spara in kostnaderna för utförandet av en egentlig skogsbruksplan.

I Metsäverkko kan du dessutom bedriva elektronisk virkeshandel och beställa skogsvårdsarbeten samt förvalta andelsplaceringar och sköta skogsbrukets skattebokföring. All information och nödvändiga dokument finns på ett ställe, alltid uppdaterade.

Ladda också ner Metsäverkko-mobiltillämpning. Med hjälp av tillämpningen kan du orientera dig till en viss figur för att till exempel se på brådskande arbeten, bläddra bland figuruppgifter och åtgärdsförslag, lägga till egna anteckningar och kvittera att åtgärder är utförda. Du kan också förbereda en anbudsbegäran om skogsvårdsarbete eller virkesaffär i fält.

Metsäverkko-mobils funktion Trestima räknar ut beståndsuppgifter på basen av fotografier som du har tagit och med hjälp av funktionen kan du själv uppdatera figuruppgifterna i din skogsbruksplan. Trestima-funktionen finns att få till operativsystemet Android. För användningen av Trestima debiterar vi en euro (moms 0 %) per taget foto. Man kan betala med bonus som medlemmarna införtjänar för virkeshandel och skogsvårdsarbeten. Ladda ner Metsäverkko-mobil till din mobiltelefon från appbutiken eller läs mera om tillämpningen.

Ge oss ditt medgivande till av vi överför uppgifter om dina skogstillgångar på adressen www.metsaverkko.fi. Länken till medgivande finns på Metsäverkkos ingångssida.

Metsä Group 13.4.2018