Puumarkkinakatsaus

God efterfrågan på virke

Virkeshandeln har löpt bra underårets början. Ägarmedlemmarna har på ett fint sätt utnyttjat möjligheten till förhandsfinansiering av sommargallringar som erbjöds under vårvintern. Det betyder att våra företagare också har arbete under sommaren.

Gallringsposter som kan drivas på ofrusen mark finnsfortfarande högst uppe på vår inköpslista. Leveransvirke är också välkommet, bara man tillsammans kommer överens om leveranstid och -plats på förhand.

I de baltiska länderna har balansen mellan utbud och efterfrågan förbättrats snabbt – i Sverige börjar man också småningom uppnå balans. Det kommer fortfarande insektskadat virke in på marknaden från Tyskland och Polen. Drivningsvädret var bra i Ryssland i vintras och det kom mycket virke in på marknaden.

Vår försäljning av skogsvårdstjänster har framskridit utmärkt. Jag hoppas ändå att skogsägarna aktiverar sig framför allt i fråga om plantskogsvård, en ekonomiskt mycket lönsam satsning på egen skog. Det finns Kemerastöd att få för arbetet och det lönar sig utan tvekan att utnyttja möjligheten. Skogsbranschens aktörer och skogsägarna borde nu visa att det finns användning för de pengar som staten erbjuder. Det skulle trygga stödets existens i framtiden.

Vi erbjuder skogsägarna en möjlighet att skaffa en noggrannare skogsbruksplan än tidigare, vars information insamlas med drönare, dvs. en quadrokopter med kamera. Då en drönarplan finns som botten för den virtuella skogen, kan man till exempel lätt åskådliggöra effekterna av olika behandlingar i skogen. Verktyget lämpar sig alldeles särskilt för samfund, så som kommuner och församlingar.

En kontinuerlig, kraftig utveckling av den egna industrin är välkommet för ägarmedlemmarna. Utöver en eventuell investering i en andra bioproduktfabrik planeras kraftiga investeringar i sågverksamhet. Det är goda nyheter också för våra avtalsföretagare som får en möjlighet att expandera sin verksamhet.

Frågor kring skogarnas mångfald och kolbindning togs upp i diskussionerna inför riksdagsvalet och diskussionerna har fortsatt efter att våra investeringsplaner fick offentlighet. Det är klart att vi måste värna om skogarnas mångfald ännu bättre än tidigare – målsättningen finns upptecknad i Metsä Groups egna mål för den närmaste framtiden. Bland målen finns också främjande av god skogsvård, vilket ökar skogarnas kolsänka.

METSO-programmet har stor betydelse för tryggande av mångfalden i södra Finland, särskilt då skyddsobjekten väljs omsorgsfullt så, att de har stor betydelse för skogarnas naturvärden. Skogsindustrin och många organisationer har framfört ett gemensamt önskemål till den nya regeringen om att resurserna i programmet skulle utökas.

Enligt Naturresursinstitutet är tillväxten i Finlands skogar för tillfället 107 miljoner kubikmeter per år. Under fjolåret avverkades cirka 75 miljoner kubikmeter stamved, då den hållbara avverkningspotentialen är 84,5 miljoner kubikmeter.

Det finns alltså en ökningspotential i fråga om avverkningarna, större för stock än för massaved. Huvuddelen av ökningspotentialen finns uttryckligen i norra Finland. Det skulle vara fint att få mera användning för ägarmedlemmarnas massaved i norr och att de också skulle få sin del av koncernens utveckling och framgång.

Valdeltagandet slog nytt rekord i vårens fullmäktigeval. Det vittnar om ägarmedlemmarnas ökande intresse för det egna andelslaget, vilket är en utmärkt sak.

Låt oss ta oss ut i skogen i sommar, på en utfärd med familjen, om inte annat.

 

Metsä Group 18.6.2019