Metsä Group gör redan var fjärde virkesaffär på nätet

Metsä Group inledde elektronisk virkeshandel i juni i fjol. I mars anskaffades redan 25 procent av allt virke som Metsä Group anskaffar från privatskogarna på elektronisk väg. Inom skogsvårdstjänsterna är andelen ännu större, 30 procent.

Elektronisk handel är enkelt, pålitligt och modernt

Direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen är mycket nöjd med hur den elektroniska handeln utvecklas. Det finns många orsaker bakom den positiva utvecklingen. "Vi har aktivt presenterat möjligheten för skogsägarna. Den elektroniska handeln upplevs vara ett enkel, pålitligt och modernt sätt att bedriva handel. I oktober blev det möjligt att göra affärer också utan skogsbruksplanens uppgifter och det satte fart på den elektroniska handeln."


Jumppanen påminner om att den elektroniska handeln är en kompletterande tjänst. "Man kan fortfarande bedriva virkeshandel på traditionellt sätt. Den elektroniska handeln är naturlig, då det råder förtroende mellan skogsägaren och skogsexperten. Skötseln av ärenden blir snabbare och enklare. De elektroniska affärerna får också ofta gnistan från ett telefonsamtal eller en träff. Å andra sidan vill en del kunder sköta sina ärenden uteslutande på nätet."

Världens första elektroniska virkesaffär

Den 2.6.2015 gjorde Metsä Group Finlands och veterligen världens första elektroniska virkesaffär med skogsägaren Jussi Salomäki från Padasjoki. Metsä Groups ägarmedlemmar, dvs. Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar har därefter kunnat sälja virke till och köpa skogsvårdstjänster av Metsä Group på elektronisk väg. Affären bekräftas med nätbankskoder i tjänsten Metsäverkko som är tillgänglig för alla ägarmedlemmar.

Enklare för gemensamt ägda skogar

Tjänsten gör det framför allt lättare att sköta ärenden för gemensamt ägda skogar och enklare för distansskogsägare. "Skogsägaren kan sköta sina skogsärenden då det passar henne och oberoende av var i världen hon råkar befinna sig ", säger Jumppanen. Den första interkontinentala virkesaffären gjordes förra hösten.

se även