Values guide Metsä Group's operations 
 

Metsä Groups bioproduktfabrik har startat – nu är det en lämplig tid att göra virkesaffärer

Metsä Groups bioproduktfabrik av den nya generationen har startat planenligt i Äänekoski tisdagen 15.8.2017. Den nya fabrikens massaleveranser till kunderna inleds i början av september. Byggandet av bioproduktfabriken har framskridit enligt utsedd tidtabell och budgeten på 1,2 miljarder euro.

Vi kan börja öka drivningsvolymerna nu då bioproduktfabriken har startat. Drivningsvolymen ökar successivt under innevarande och nästa år. Fabriken når sin nominella produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton massa ungefär ett år efter att fabriken har startat.

Metsä Groups virkesanskaffning i Finland ökar med ungefär en fjärdedel i och med bioproduktfabriken. Bioproduktfabriken påverkar virkesanskaffningen i hela landet: virkesströmmarna ändrar riktning och fabrikernas anskaffningsområden förändras och fabriken ökar den finländska förbrukningen av barrträdsmassaved med cirka fyra miljoner kubikmeter. Allt som allt ökar den årliga avverkningsvolymen 6–7 miljoner kubikmeter, eftersom avverkningsutfallet också innehåller stock och energived. Skogsägarnas årliga virkesförsäljningsinkomster ökar med uppskattningsvis 70 miljoner euro.

För våra ägarmedlemmar innebär detta ett ypperligt tillfälle att göra virkesaffärer, eftersom bioproduktfabrikens träråvara anskaffas från Finland och vårt mål är ställt vid att i första hand köpa den ökande virkesvolymen av Metsä Groups ägarmedlemmar. Nu är det en lämplig tid att kontakta den egna skogsexperten, komma överens om ett lägenhetsbesök och tillsammans kartlägga den egna skogens avverknings- och skogsvårdsbehov. Efter fastighetsbesöket får du ett anbud på virkesaffärer och skogsvårdsarbeten. Du kan logga in med dina bankkoder i Metsäverkko och godkänna anbudet med en gång om du vill.