Medlemskapet fortsätter under det oskiftade dödsboet namn

Om en personmedlem i Metsäliitto Osuuskunta avlider och dödsboet förblir oskiftat övergår medlemskapet till dödsboet och medlemsförmånerna fortsätter automatiskt.

Till exempel betalas andelsräntan till dödsboet enligt normal praxis, och därför lönar det sig inte att säga upp medlemskapet. Det är viktigt att dödsboet meddelar oss, vem som sköter dödsboets ärenden.

För bouppteckning kan du be om ett kontoutdrag på sercivenumret SkogsLinjen 010 7770 eller per e-post från jasenpalvelut[at]metsagroup.com eller av vår kontaktperson i den kommun där skogen är belägen.

I kontoutdraget anges de andelar som varit placerade i andelslaget på dödsdagen. Vi kan även göra den värdering av skogsfastigheten som behövs för bouppteckningen, det vill säga utreda skogsfastighetens värde i pengar.

Om man vill överlåta de andelar som dödsboet äger i Metsäliitto Osuuskunta till en eller flera personer, ska även denna person/dessa personer ansluta sig som medlemmar i andelslaget. Därefter är det lätt att överlåta andelarna med en överlåtelseblankett, som du kan få på vårt närmaste kontor, hos kontaktpersonen eller genom att ringa till servicenumret SkogsLinjen.

Om överlåtelseanmälan har gjorts senast 31.3. betalas andelsräntan för föregående år till andelarnas nya ägare. Vi hjälper gärna dem som tar över skogsfastigheten i alla ärenden som gäller skogsägandet och skogsvården.