PEFC-UTLOTTNINGENS REGLER


1) Utlottningens arrangör: Metsäliitto Osuuskunta, nedan "arrangör".

2) Rätt at delta: alla Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar som senast 30.6.2019 har anslutit sig till PEFC-skogscertifieringen kan delta i utlottningen. Anställda vid Metsäliitto Osuuskunta kan inte delta i utlottningen.

3) Tid för deltagande: Tiden för deltagande är 29.4 - 30.6.2019.

4) Pris: 5 st ryggsäckar som innehåller utrustning för utfärder. Värdet av ett pris är cirka 150 e.

5) Utlottning: utlottningen sker 1.7.2019 och vinnarna kontaktas personligen. 

6) Inlösen av vinsten: Vinnarna informeras personligen om vinsten och hur den kan lösas ut. Om vinnaren inte kan nås före 15.7.2017 har arrangören rätt att lotta en ny vinnare i dennes ställe. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.  

7) Skatter: arrangören förbinder sig vid att betala lagstadgade skatter för vinsten. Vinsten kan inte bytas till andra materiella eller immateriella nyttigheter. 

8) De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna vid att följa dessa regler för utlottning.

Alla rättigheter till förändringar förbehålls. Metsäliitto Osuuskunta 25.4.2019.