Values guide Metsä Group's operations

Plantorna för vårens planteringar beställs nu

Planerar du att utföra självverksam plantering nästa år? Det lönar sig att beställa plantorna senast nu, så försäkrar du dig om att du få plantor som lämpar sig för planteringsobjektet i rätt tid. Virkeshandeln och drivningen håller hög fart och plantbeställningarna har också varit livliga, så det lönar sig att vara ute i god tid med sin plantbeställning. Du kan också beställa plantering av dina plantor hos Metsä Group, varvid du får yrkeskunnig och erfaren arbetskraft.

För skogsägare som har mycket annat att göra eller vilka bor på annan ort rekommenderar vi vårt servicepaket Taimiturva. Det innebär att Metsä Group i skogsägarens ställe tar ansvar för förnyelseobjektets markberedning, plantering och eventuell komplettering samt tidig röjning av plantbeståndet. Den tidiga röjningen utförs till garantipris. Taimiturva ges endast till ägarmedlemmarna. Du kan också bekanta dig med Taimiturva på vår Facebooksida Metsä palvelee, där Metsä-Eikka berättar om Taimiturva i sin lediga stil.

Om du är Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlem, förtjänar du bonus för plantbeställning, planteringsarbete och Taimiturva liksom för alla andra skogsvårdsarbeten som du beställer av oss. Skogsvårdstjänsternas bonus räknas ut i procent av fakturans slutsumma och den kan vara till och med 4 %.

Fråga mer och lämna en beställning till din egen skogsexpert   eller lämna en anbudsbegäran på vår webbplats!