Values guide Metsä Group's operations

Plantorna för vårens planteringar beställs nu

Planerar du att utföra självverksam plantering nästa år? Det lönar sig att beställa plantorna senast nu, så försäkrar du dig om att du få plantor som lämpar sig för planteringsobjektet i rätt tid. Virkeshandeln och drivningen håller hög fart och plantbeställningarna har också varit livliga, så det lönar sig att vara ute i god tid med sin plantbeställning. Du kan också beställa plantering av dina plantor hos Metsä Group, varvid du får yrkeskunnig och erfaren arbetskraft.

Om du är Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlem, förtjänar du bonus för plantbeställning, planteringsarbete och Taimiturva liksom för alla andra skogsvårdsarbeten som du beställer av oss. Skogsvårdstjänsternas bonus räknas ut i procent av fakturans slutsumma och den kan vara till och med 4 %.

Fråga mer och lämna en beställning till din egen skogsexpert   eller lämna en anbudsbegäran på vår webbplats!