Values guide Metsä Group's operations

Praktiska tips inför generationsväxling

Dessa tips hjälper dig att förbereda dig för generationsväxling. Våra generationsväxlingsexperter finns som stöd för dig, då du funderar på olika alternativ och synpunkter. Av oss får du också en uppdaterad skogsbruksplan och en fastighetsvärdering, utgående från vilken det är bra att planera generationsväxlingen.

  • Det är bra att inleda planeringen i god tid genom att fundera och diskutera, vem eller vilka i den yngre generationen är intresserade av skog.
  • Det lönar sig inte att skjuta upp skogsvård och avverkningar, eftersom åtgärder som utförs vid rätt tid sparar in på kostnader och värdet på vårdad skog är högre än för ovårdad.
  • Skogsvård och -användning är enkelt. Det finns hjälp att få både som stöd för beslutsfattande och praktiskt arbete. Ta modigt kontakt med din egen skogsexpert!
  • Det lönar sig att hålla skogsbruksplanen uppdaterad. Det är lätt och snabbt att göra en lägenhetsvärdering utgående från en uppdaterad skogsbruksplan.
  • Kom ihåg, att skogen är en egendomsform. Den ger dig jämn tilläggsinkomst, den har bra säkerhetsvärde och den är ett säkert placeringsobjekt.
  • Utnyttja våra elektroniska tjänster: Metsäverkko och dess mobiltillämpning.
  • Överför ett fungerande samarbete med din skogsexpert till följande generation. Vi uppskattar också kontinuitet.
  • Det lönar sig inte att spjälka upp fastigheter, eftersom små fastigheter och figurer höjer på skogsvårdskostnaderna.
  • Ta den yngre generationen med dig och bekanta er med skogen tillsammans. Tröskeln att bli ny skogsägare är lägre, då skogsfastigheten och dess skötsel är bekanta från tidigare.