Values guide Metsä Group's operations

Prissättningen av plantskogsvårdsarbeten förnyas

Under februari förnyar vi den matrisprissättningsmodell för plantskogsvårdsarbeten som har varit i bruk två år. Prissättningsmodellen har fått bra respons av skogsägarna och företagarna och nu utvecklar vi den ytterligare. I fortsättningen tillämpas en modell som grundar sig på fyra stubbdiameterklasser och fem avgångsklasser vid prissättning av plantskogsgallring och tidig röjning. I den tidigare modellen använde vi fem olika svårighetsklasser per arbetsslag. Den nya modellen är mera detaljerad och trapporna mellan de olika prisklasserna är mindre.

Prissättningen av förröjning grundar sig i framtiden på tidsåtgång per hektar. Inom förröjning tillämpas fem svårighetsklasser från under fyra till över tio timmar per hektar.

Belönar åtgärder vid rätt tid

Den nya modellen med mindre trappor är jämlik för både skogsägare och företagare. Dessutom belönar modellen skogsägaren för åtgärder som utförs vid rätt tid. Då plantskogsvårdsarbetena utförs vid rätt tid, är priset förmånligare: för varje år som plantskogsvårdsarbetet fördröjs, ökar kostnaderna cirka 10–15 procent.

Skogsägaren får alltid en uppskattning av kostnaderna av Metsä Groups skogsexpert då arbetet beställs. Det slutliga priset fastställs utgående från avgång och stubbdiameter då arbetet är utfört.

Beställ plantskogsvård och delta i utlottning

Just nu är det bra tid att initiera den kommande sommarens plantskogsvårdsarbeten med det egna områdets skogsexpert. Bland dem som senast 30.4.2018 har beställt plantskogsvårdsarbeten lottar vi ut 5 st resegåvokort värda 500 euro. Läs utlottningens regler här.

Kontakta din egen skogsexpert eller begär anbud på plantskogsvårdsarbeten www.metsaverkko.fi/sv.

Plantskogsvårdens svårighetsklasser

Tidig röjning och plantskogsgallring i samma tabell.