Utlottningens regler för förnyelsearbeten 8.-31.10.2018 

1) Utlottningens arrangör: Metsäliitto Osuuskunta, nedan "arrangör ".

2) Rätt att delta: rätt att delta har alla de ägarmedlemmarna, som under tiden 8.-31.10.2018 har beställt plantor och förnyelsearbeten av Metsä Group. Anställda vid Metsäliitto Osuuskunta kan inte delta i utlottningen.

3) Tid för deltagande: tiden för deltagande är perioden 8.-31.10.2018.

4) Pris: 14 st bonus värda 200 euro.

5) Utlottning: utlottningen utförs 7.11.2018 och vinnarna kontaktas personligen.

6) Utlösande av vinsten: vinnarna meddelas personligen om vinsten och hur den ska lösas ut. Om vinnaren inte kan nås senast 16.11.2018, har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.

7) Skatter: arrangören förbinder sig vid att erlägga alla lagstadgade skatter för vinsten. Vinsten byts inte ut mot någon annan materiell eller immateriell produkt och den får inte överlåtas vidare eller säljas.

8) De officiella reglerna gäller alla som deltar i utlottningen. Genom att delta i denna utlottning förbinder du dig vid att följa utlottningens alla officiella regler.

Alla rättigheter till förändringar förbehålls. Metsäliitto Osuuskunta 5.10.2018.