REGLER FÖR UTLOTTNING


1) Utlottningen arrangeras av: Metsäliitto Osuuskunta, senare "arrangör".

2) Rätt att delta: Rätt att delta har alla som under tiden 1.2 – 31.5.2020 har beställt tillväxtgödsling från Metsä Group. Metsäliitto Osuuskuntas anställda kan inte delta i utlottningen.

3) Tid för deltagande: Tiden för deltagande är 1.2-31.5.2020.

4) Pris: 1 kpl Husqvarna röjsåg 555FX eller motsvarande, vars värde är ca. 1 000 e.

5) Utlottning: Utlottningen sker 5.6.2020 och vinnaren kontaktas personligen.

6) Utlösande av vinsten: Vinnaren informeras personligen om vinsten och hur den ska lösas ut. Om vinnaren inte kan nås senast 15.6.2020, har arrangören rätt att utlotta en ny vinnare. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.

7) Skatter: Arrangören förbinder sig vid att betala alla lagstadgade skatter för vinsten. Vinsten byts inte ut mot någon annan materiell eller immateriell produkt och den får inte överlåtas vidare eller säljas.

8) De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna utlottning förbinder du dig vid att följa dessa regler för utlottning.

Alla rättigheter till ändringar förbehålls. Metsäliitto Osuuskunta 4.2.2020.