REGLER FÖR UTLOTTNING

Metsäliitto Osuuskuntas utlottning | E-postkampanj
(17.11.2017-28.2.2018) | Regler för utlottning
17.11.2017 klockan 8.00, Esbo

1. Utlottningen arrangeras av

Metsäliitto Osuuskunta, senare "arrangör".

2. Rätt att delta och deltagande i utlottningen

Alla myndiga (K-18) naturliga personer som är bosatta i Finland, vilka uppger eller uppdaterar sin e-postadress i Metsäverkko under tiden 17.11.2017-28.2.2018. Metsäliitto Osuuskuntas personal som har deltagit i planering och anordnande av utlottning kan inte delta i den och förbudet gäller också personalens familjer.

3. Tid för deltagande

Man kan delta i Metsäliitto Osuuskuntas utlottning under tiden 17.11.2017-28.2.2018. Möjligheten att delta avslutas 28.2.2018 kl. 23.59. Arrangören ansvarar inte för deltaganden som inte når fram på grund av tekniska orsaker.
 
4. Priser

I utlottningen lottas ett resepresentkort värt 500 euro och två Samsung tablett (en tablett är värd ca 300 euro).
 
5. Val av vinnare och utlösande av vinsten

Vinnaren utlottas 6.3.2018 bland alla som under tiden för deltagande har uppgett eller uppdaterat sin e-postadress i Metsäverkko.

Vinnaren informeras på utlottningsdagen personligen om vinsten och om hur den ska lösas ut. Om vinnaren inte kan nås inom fyra (4) dagar, har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.

6. Lotteriskatt

Arrangören förbinder sig vid att betala lagstadgad lotteriskatt på vinsten. Vinsten byts inte ut mot någon annan materiell eller immateriell produkt och den får inte överlåtas vidare eller säljas.
 
7. Arrangörens ansvar

De officiella reglerna gäller alla som deltar i utlottningen. Genom att delta i utlottningen befriar deltagarna arrangören och alla utlottningens samarbetsparter och andra nämnda parter från allt ansvar för skada som beror eller påstås bero på utlottningen, inklusive annan skada.

Genom att delta i denna utlottning förbinder du dig vid att följa utlottningens alla officiella regler.

Alla rättigheter till förändringar förbehålls.

Metsäliitto Osuuskunta 17.11.2017.