Values guide Metsä Group's operations 
 

Ta kontakt på förhand om du vill sälja leveransvirke

Metsä Group är Finlands största köpare av leveransvirke. Skogsägare som vill sälja leveransvirke till oss, ska kontakta vår skogsexpert i god tid före avverkningarna inleds.

”Då får skogsägaren information om avsättningsmöjligheterna för olika sortiment. På vintern råder det ofta brist på kapat virke, så det lönar sig att kontakta oss på förhand för att säkra avsättningen för sitt virkesparti”, säger inköpschef Harri Hyppänen. ”Stormen Rauli gav upphov till en mängd små stormskador, som många kanske bärgar själv. Det lönar sig dock att hålla i minnet, att drivning av stormskadat virke är farligt och att det kan behövas professionell hjälp.”

Vid leveransaffärer kommer man på förhand överens om virkesmängder och -priser, lagringsplatser och tidtabell för mottagningen. Hyppänen påminner om att kunder med avtal om medlemsförmåner får en prisgaranti för de affärer de gör efter början av december.

”Den nya bioproduktfabriken som byggs i Äänekoski startar enligt planerna under det tredje kvartalet nästa år, vilket leder till en betydande ökning av efterfrågan på massaved. Barrträd som kapas i längder nästa vinter kan dock inte lagras i större mängder, eftersom skogsskadelagen förbjuder lagring av vinterfällt virke i skogen”, konstaterar Hyppänen. ”Sålunda ökar våra inköpsvolymer för leveransvirke först från och med hösten 2017.”

För Metsä Groups ägarmedlemmar är det behändigaste sättet att göra en leveransaffär att gå till Metsäverkko och begära anbud på virkesaffär. Skogsbruksplanen gör det lättare att lämna anbud, men den är inte nödvändig. Leveransavtalet kan undertecknas elektroniskt i Metsäverkko med hjälp av nätbankskoderna, vilket sparar tid, besvär och pengar.