REGLER FÖR UTLOTTNING


1) Utlottningen arrangeras av: Metsäliitto Osuuskunta, senare "arrangör".

2) Rätt att delta: Rätt att delta har alla Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar, som under tiden 11.8 – 30.9.2017 har gett oss tillstånd att överföra uppgifter om sina skogstillgångar. Metsäliitto Osuuskuntas anställda kan inte delta i utlottningen.

3) Tid för deltagande: Tiden för deltagande är 11.8 – 30.9.2017.

4) Pris: 5 st arbetsdagar av skogsarbetare. Värdet på ett pris är cirka 250 e.

5) Utlottning: Utlottningen sker 9.10.2017 och vinnarna kontaktas personligen.

6) Utlösande av vinsten: Vinnarna informeras personligen om vinsten och hur den ska lösas ut. Om en vinnare inte kan nås senast 23.10.2017, har arrangören rätt att utlotta en ny vinnare. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.

7) Skatter: Arrangören förbinder sig vid att betala alla lagstadgade skatter för vinsten. Vinsten byts inte ut mot någon annan materiell eller immateriell produkt och den får inte överlåtas vidare eller säljas.

8) De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna utlottning förbinder du dig vid att följa dessa regler för utlottning.

 

Alla rättigheter till ändringar förbehålls. Metsäliitto Osuuskunta 11.8.2017.