REGLER FÖR UTLOTTNING


1) Anordnare av utlottningen: Metsäliitto Osuuskunta, nedan ”arrangör".


2) Rätt att delta: Alla Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar, som under tiden 6.6-31.8.2016 har gett oss tillstånd att överföra information om sina skogstillgångar. Metsäliitto Osuuskuntas anställda kan inte delta i utlottningen.


3) Tidpunkt för deltagande: Tiden för deltagande är 6.6-31.8.2016.


4) Pris: Priserna består av 3 st Samsung Galaxy Tab A 9,7" Wi-Fi+4G Android 5.0 ‐tabletter, värda 249,90 euro.


5) Utlottning: Utlottningen utförs 12.9.2016 och vinnarna kontaktas personligen.


6) Utlösande av vinsten: Vinnarna informeras personligen om vinsten och om utlösande av vinsten. Om vinnaren inte kan nås senast 30.9.2016, har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.


7) Skatter: Arrangören förbinder sig att betala de i lag stadgade skatterna för priset. Priset kan inte bytas ut till en annan materiell eller immateriell tillgång och det får inte förmedlas vidare eller säljas.


8) De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna utlottning, förbinder sig deltagarna vid att följa dessa regler för utlottning.

Alla rättigheter till förändringar förbehålls. Metsäliitto Osuuskunta 1.6.2016.