Utlottningsvillkor


 1) Anordnare av utlottningen: Metsäliitto Osuuskunta, nedan ”arrangör".
 
 2) Rätt att delta: Alla Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar, som senast 31.12.2015 har tecknat en virkesaffär eller beställt skogsvårdsarbeten via vår webbtjänst kan delta i utlottningen. Metsäliitto Osuuskuntas anställda kan inte delta i utlottningen.
 
 3) Tidpunkt för deltagande: Tiden för deltagande är 10.8.-31.12.2015.

 4) Pris: Priserna består av 5 stycken resegåvochecker med ett värde av 1 000 euro.
 
 5) Utlottning: Utlottningen utförs 4.1.2016 och vinnarna kontaktas personligen.

 6) Utlösande av vinsten: Vinnarna informeras personligen om vinsten och om utlösande av vinsten. Om vinnaren inte kan nås senast 18.1.2016, har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.
 
 7) Skatter: Arrangören förbinder sig att betala de i lag stadgade skatterna för resegåvochecker. Priset kan inte bytas ut till en annan materiell eller immateriell tillgång och den får inte förmedlas vidare eller säljas.

 8) De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna utlottning, förbinder sig deltagarna vid att följa dessa regler för utlottning.
 
 Alla rättigheter till färändringar förbehålls. Metsäliitto Osuuskunta 10.8.2015.