Regler för utlottning: Utvecklare av den virtuella skogen

1) Utlottningen arrangeras av: Metsäliitto Osuuskunta, senare ”arrangör".

2) Rätt att delta: Rätt att delta har alla Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar, som under tiden 4.9 – 18.9.2017 har deltagit i testandet av den virtuella skogen vid Metsä Groups huvudkontor i Esbo. Metsäliitto Osuuskuntas anställda kan inte delta i utlottningen.

3) Tid för deltagande: Tiden för deltagande är 4.9 – 18.9.2017.

4) Pris: 5 st Samsung Gear VR glasögon. Värdet på ett pris är 99,90 e.

5) Utlottning: Utlottningen sker 22.9.2017 och vinnarna kontaktas personligen.

6) Utlösande av vinsten: Vinnarna informeras personligen om vinsten och hur den ska lösas ut. Om en vinnare inte kan nås senast 2.10.2017, har arrangören rätt att utlotta en ny vinnare. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och hemort i olika medier utan särskilt medgivande eller ersättning.

7) Skatter: Arrangören förbinder sig vid att betala alla lagstadgade skatter för vinsten. Vinsten byts inte ut mot någon annan materiell eller immateriell produkt och den får inte överlåtas vidare eller säljas.

8) De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna utlottning förbinder du dig vid att följa dessa regler för utlottning.

Alla rättigheter till ändringar förbehålls. Metsäliitto Osuuskunta 22.8.2017