Values guide Metsä Group's operations

Ägarmedlem, delta i utvecklingen av dina tjänster!

Metsä Group grundade 2014 ett samfund av utevecklarmedlemmar och grundtanken var att ägarmedlemmarna aktivt skulle vara delaktiga i utvecklingen av våra tjänster. Vi söker nu komplettering till denna grupp.

I utvecklarmedlemssamfundet kan du påverka hurdana tjänster Metsä Group i framtiden erbjuder skogsägarna – hur våra nuvarande och framtida tjänster utvecklas. Av utvecklarmedlemmarna förväntar vi oss ett aktivt och innovativt tankegrepp och förmåga att gestalta helheter. Du är den person vi söker, om du utöver medlemstjänster är intresserad av utvecklande av hållbar skogs- och naturvård – alla de möjligheter som skogen erbjuder. Vi uppskattar modiga idéer och framförande av nya synpunkter.

Utvecklingsmedlemmarna samlas två gånger per år. Vi betalar ett årsarvode, mötesarvode och reseersättningar.

Intresserad? Sänd en fritt formulerad ansökan till chefen för medlemstjänster Essi Jokinen med rubriken ”Kehittäjäjäsen”. Sänd ansökan senast 15.10.2019 till e-postadressen essi.jokinen@metsagroup.com.