Values guide Metsä Group's operations 
 

Skogsdagens välgörenhetsauktion

Under Huvudstadsregionens Skogsdag ordnar vi en välgörenhetsauktion med Finlands auktionskejsare Aki Palsanmäki som mäklare. Auktionen inleds kl. 12.30 och skogsdagens utställare har haft möjlighet att donera av sina egna produkter för att auktioneras. En förteckning över de varor som auktioneras finns här.

Auktionens avkastning doneras till HelsingforsMissionens Krisjour för unga. HelsingforsMissionen erbjuder professionell samtalshjälp med låg tröskel i Nuorten kriisipiste och den svenskspråkiga Krisjouren för unga. Under 2015 hade krisjouren 747 kunder och sammanlagt 3117 kundbesök och antalet besök har ständigt ökat. För närvarande arbetar 14 proffs i krisjouren.

Krisjourens verksamhet har som mål att minska det psykosociala illamåendet bland 12-29 år gamla personer i huvudstadsregionen. Verksamhetsidén är att erbjuda högklassig hjälp vid rätt tid till unga som har råkat ut för en kris och deras närmaste på ett lättillgängligt sätt. Arbetet består främst av jourverksamhet och kortvarig diskussionshjälp. De ungas välmående understöds också genom frivilligverksamhet.