Values guide Metsä Group's operations 
 

Våra tjänster till skogsägare under coronavirusepidemin

Under pågående coronavirusepidemi är vår allra viktigaste uppgift att trygga våra kunders och vår personals hälsa. Hos Metsä Group kan man sköta alla virkeshandels- och skogsvårdsärenden helt elektroniskt från den egna soffan, så vi kan betjäna skogsägarna också i denna exceptionella situation.

För att skydda din och vår personals hälsa har vi tagit i bruk följande åtgärder:

 • Vi har redan tidigare gett vår personal en anvisning om att distansarbeta. Arbetet utförs på normalt sätt, men på distans.
 • Våra kontor är stängda. Vi önskar att du i mån av möjlighet sköter dina ärenden med oss på elektronisk väg: i Metsäverkko, per telefon, per e-post eller vår webbplats.
 • Vi träffar tillsvidare inte alls skogsägare som hör till riskgrupperna (över 70 år gamla och/eller personer med en grundsjukdom).
 • Vi träffar i huvudsak skogsägare som inte hör till riskgrupperna i skogen, eftersom diskussionerna då lätt kan föras på tryggt avstånd från varandra.
 • Vi försäkrar oss före träffen om att skogsägaren eller personer i skogsägarens näromgivning inte nyligen har återvänt från en resa eller är sjuk.
 • Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att våra anställda inte kommer på jobb eller träffar kunder om de har minsta förkylningssymptom.
 • Vi har återkallat alla publiktillfällen till slutet av juli.

Vi strävar till att arbetet i skogen ska fortsätta så normalt som möjligt under den rådande exceptionella situationen. Om du har frågor, betjänar vår kundtjänst på numret 010 7770 och per e-post jasenpalvelut@metsagroup.com vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16 (Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15).

Plantleveranser och planteringsredskap

Jämfört med normala vårar är Metsä Groups avvikelser inom plantleveranser till självverksamma planterare följande:

 • Inom landskapet Nyland levereras alla plantor av Metsä Group till skogsägaren. Skogsägarna kan inte avhämta plantor från plantterminalerna.
 • I andra delar av landet kan personer över 70 år och andra personer som tillhör riskgrupperna inte avhämta plantor från plantterminalerna. Metsä Group levererar plantorna till skogsägarna om ingen som inte hör till riskgrupperna inte kan leverera plantorna i deras ställe.
 • I andra delar av landet kommer vi särskilt överens om avhämtningstid och -plats för plantorna med personer som inte hör till riskgrupperna. Tidtabellerna ska följas för att det inte ska uppstå rusning vid plantterminalerna. Vid terminalerna ska alla iaktta tillräckligt stora skyddsavstånd. Om man känner sig ens lite sjuk får man inte avhämta plantor.
 • För planteringsarbetet rekommenderar vi i första hand att skogsägarens egen planteringsutrustning används. I Metsäverkkos nätbutik kan man behändigt och förmånligt beställa planteringsrör och plantkorgar. Man kan använda medlemsbonus för betalning av redskapen och det pris man betalar kan dras av i beskattningen. Coronaviruset kan sprida sig med rör och korgar som lånas ut och därför ska de omsorgsfull desinficeras efter varje utlåning. Av ovan nämnda skäl rekommenderar vi kraftigt att man skaffar sig egen planteringsutrustning.
 • Om du på grund av sjukdom eller annan orsak inte själv kan plantera de plantor som du har beställt, kan du beställa planteringsarbetet av Metsä Group. I sådana fall lönar det sig att så snabbt som möjligt kontakta din skogsexpert. Det lönar sig inte att skjuta upp planteringen av objekt där markberedningen redan är utförd, eftersom förnyelseresultatet då försämras och man går miste om ett års tillväxt. Plantorna skulle också gå förlorade, eftersom man inte kan använda sådana plantor senare som har drivits upp för denna planteringsperiod.

Vi kontaktar dig före plantorna levereras och kommer överens om det ovan nämnda.