Values guide Metsä Group's operations 
 

Våra tjänster till skogsägare under coronavirusepidemin

Under pågående coronavirusepidemi är vår allra viktigaste uppgift att trygga våra kunders och vår personals hälsa. Hos Metsä Group kan man sköta alla virkeshandels- och skogsvårdsärenden helt elektroniskt från den egna soffan, så vi kan betjäna skogsägarna också i denna exceptionella situation.

För att skydda din och vår personals hälsa har vi tagit i bruk följande åtgärder:

  • Vi önskar att du i mån av möjlighet sköter dina ärenden med oss på elektronisk väg: i Metsäverkko, per telefon, per e-post eller vår webbplats.
  • Alla våra kontor är tillsvidare stängda för utomstående besökare.
  • Vi träffar i huvudsak skogsägare i skogen, eftersom diskussionerna då lätt kan föras på tryggt, minst två meters avstånd från varandra.
  • Vi försäkrar oss före mötet om att skogsägarens eller personer inom skogsägaren närmaste krets inte är sjuka.
  • Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att våra anställda inte kommer på jobb eller träffar kunder om de har minsta förkylningssymptom.

Vi strävar till att arbetet i skogen ska fortsätta så normalt som möjligt under den rådande exceptionella situationen.

Om du har frågor, betjänar vår kundtjänst på numret 010 7770 och per e-post jasenpalvelut@metsagroup.com vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16 (Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15). Undantag till öppethållningstiderna:

  • I juli, vardagar 8-16 och lö stängt
  • Dagen före helgdagar 8-16