Values guide Metsä Group's operations 
 

Du når oss också på sommaren

Du kan sköta alla ärenden med anknytning till skötsel av din skogsegendom med oss också under sommaren. Kontaktuppgifterna till vår närmaste skogsexpert hittar du här. Om skogsexperten är på semester, ger telefonen eller e-posten ett frånvaromeddelande av vilket det framgår vem som vikarierar.

Vår kundtjänstgrupp hjälper dig i skogs- och medlemsfrågor också under hela sommaren. Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16 (Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15). I juli betjänar vi vardagar kl. 8-16. Du når vår kundtjänst per telefon på numret 010 7770, per e-post på adressen jasenpalvelut@metsagroup.com eller via chatten på vår webbplats och i Metsäverkko.

Våra tjänster till skogsägare under coronavirusepidemin

Under pågående coronavirusepidemi är vår allra viktigaste uppgift att trygga våra kunders och vår personals hälsa. Hos Metsä Group kan man sköta alla virkeshandels- och skogsvårdsärenden helt elektroniskt från den egna soffan, så vi kan betjäna skogsägarna också i denna exceptionella situation.

För att skydda din och vår personals hälsa har vi tagit i bruk följande åtgärder:

  • Vi har redan tidigare gett vår personal en anvisning om att distansarbeta. Arbetet utförs på normalt sätt, men på distans.
  • Våra kontor är stängda. Vi önskar att du i mån av möjlighet sköter dina ärenden med oss på elektronisk väg: i Metsäverkko, per telefon, per e-post eller vår webbplats.
  • Vi träffar i huvudsak skogsägare i skogen, eftersom diskussionerna då lätt kan föras på tryggt avstånd från varandra.
  • Vi träffar över 70 år gamla skogsägare i skogen, om de önskar et möte. Skogsägare inom andra riskgrupper träffar vi tillsvidare inte alls fysiskt.
  • Vi försäkrar oss före träffen om att skogsägaren eller personer i skogsägarens näromgivning inte nyligen har återvänt från en resa eller är sjuk.
  • Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att våra anställda inte kommer på jobb eller träffar kunder om de har minsta förkylningssymptom.
  • Vi har återkallat alla publiktillfällen till slutet av juli.

Vi strävar till att arbetet i skogen ska fortsätta så normalt som möjligt under den rådande exceptionella situationen. Om du har frågor, betjänar vår kundtjänst på numret 010 7770 och per e-post jasenpalvelut@metsagroup.com vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16 (Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15).