​​​​

Bli medlem utan problem

En privatperson eller en sammanslutning som äger minst tre hektar skogsmark i Finland kan bli medlem i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta. Du behöver inte betala någon anslutningsavgift eller årlig medlemsavgift utöver grundandelerna.

Anslut dig som medlem genom att fylla i den elektroniska medlemsblanketten med hjälp av dina nätbankskoder eller genom att fyll i en medlemsblankett som postas på papper. Endast privatskogsägare kan ansluta sig med den elektroniska medlemsblanketten. Alla delägares underskrifter fordras på blanketten, om medlemskapet är i gemensam ägo. Dödsbon ska dessutom sända en kopia på delägarförteckning, till exempel första sidan av bouppteckningsinstrumentet.

Om du använder pappersblanketten, så sänd den ifyllda och undertecknade blanketten till adressen Metsäliitto Osuuskunta, Medlemstjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ. Du kan också skanna blanketten och sända den som e-postbilaga till adressen jasenpalvelut[at]metsagroup.com. Vänligen fyll i delägarförteckningen om skogsfastigheten ägs av äkta makar eller delägare i skogsbrukssammanslutning.

Ditt medlemskap inleds genast, då du införs i andelslagets medlemsförteckning. Du får en bekräftelse per brev inom cirka två veckor, oberoende av vilket anslutningssätt du använder.

Vi betalar en konkurrenskraftig ränta på din andel

ANDELSAVGIFTSZONER

Liity jäseneksi

Som ägarmedlem är du en av Metsäliitto Osuuskuntas ägare och berättigad till våra medlemstjänster och våra bästa förmåner, så som placeringsprodukter, virkeshandelsbonus och tjänsten Metsäverkko.

Vår kundbetjäning betjänar dig i skogsfrågor vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Undantag till öppethållningstiderna: i juli, vardagar 8-16 och lö stängt, dagen före helgdagar 8-16. Vi betjänar också på Facebook och Twitter.

Fråga mera i vår kundtjänst:

0107770


Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.