Skogcertifiering beskriver användning av hållbar skogen

Skogindustriprodukternas återförsäljare och slutanvändare är intresserade av ursprunget för det trä som används i produkterna, av hållbart utnyttjande av skogs samt ab beaktande av naturens mångfald i skogsvården. Träförädlingdindustrin förutsätter i regel också att råvaran är certifierad.

Certifieringen tryggar att de finländska skogarna utnyttjas på ett hållbart sätt och den tryggar den globala efterfrågan på produkter som tillverkas av inhemsk träråvara. I praktiken stöder alltså certifieringen skötseln av din skog och säkrar avsättingen för virket. Samtidigt främjas marknadsföringen av produkter som tillverkas av finländskt trä.

PEFC-certifieringen

Metsäliittos ägarmedlemmar kan anmäla sitt deltagande i PEFC™-certifieringen via Metsä Group. En förutsättning är att u förbinder dig vid att fylla skogscertifieringens kriterier i din skog.

Våra skogsexperterna kan berätta dig också om FSC®-certifieringen. FSC licenskod: FSC-C014476

metsäsertifiointi varmistaa puulle ostajan

Ulkomailla suomalaista metsänhoitoa ei välttämättä tunneta, mutta sertifiointiin luotetaan.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

metsäsertifiointi kertoo kestävästä metsätaloudesta

Metsäsertifiointi kertoo, että talousmetsää hoidetaan ja käytetään kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa