Metsäverkon mobiilisovellut

Metsäverkkos mobiltillämpning

Uppgifter och beslut om din skog. Alltid med dig.

Med Metsä Groups mobiltillämpning har du alltid din skogsbruksplan med dig – till och med mitt i skogen! Ladda den tillämpningen på din mobil nu.

Behöver du hjälp med att använda tillämpningen? Se bruksanvisning.

Linkki Google playhin 

Du kan ta tillämpningen i bruk, om

 • du är ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta
 • din skogsbruksplan eller uppgifterna om dina skogstillgångar finns i Skogen på nätet
 • dina medlemsuppgifter är uppdaterade och innehåller också ditt personnummer
 • du äger en smarttelefon
 • du har nätbankkoder, vilka behövs då tillämpningen installeras

Blev du intresserad?

​Jag är ägarmedlem.

Jag vill att min skogsbruksplan / uppgifterna om mina skogstillgångar överförs till Metsäverkko.

Gå till tjänsten  minskog.fi  och ge ditt medgivande till att uppgifterna om dina skogstillgångar överförs till Metsä Group.

​Jag är inte ägarmedlem.

Jag vill ansluta mig som medlem och jag vill att min skogsbruksplan / uppgifterna om mina skogstillgångar överförs till Metsäverkko. Skriv ut och fyll i medlemsblanketten eller läs mera om medlemskapet.

Titta och använd

Du har nytta av mobiltillämpningen, oberoende av om du sköter om din skog på distans eller om du besöker din skog dagligen.

Med tillämpningen kan du

 • titta på kartor och flygfotografier på din skog
 • titta på figuruppgifter
 • gå igenom föreslagna åtgärder
 • kvittera att olika åtgärder är utförda, varvid figurens beståndsuppgifter uppdateras
 • sända meddelanden till skogsexperten
 • plocka åtgärder till en anbudsbegäran som du sänder i Metsäverkko.
 • uppdatera figurens beståndsuppgifter med hjälp av funktionen Trestima (endast för operativsystemet Android)


Tillämpningen använder gps-systemet i din telefon. Därför kan du

 • orientera från en figur till en annan, till exempel för att bekanta dig med brådskande arbeten
 • lägga till en anteckning eller ett fotografi på ett visst ställe

 

Ännu mera i Metsäverkko

Din skogsbruksplan / dina uppgifter om skogstillgångar kommer till sin mest omfattande användning i webbtjänsten Metsäverkko,

www.metsaverkko.fi/sv.

I Metsäverkko kan du

 • titta på kartor, figuruppgifter och skogsvårds- och avverkningsförslag för din skog
 • uppdatera figuruppgifter
 • jämföra skogsvårdsalternativ och kassaflöden (endast för avtalskunder)
 • köpa produkter i nätbutiken
 • upprätthålla skattebokföring och sända deklarationen till beskattaren
 • sända begäran om anbud till skogsexperten
 • göra virkesaffärer och köpa skogsvårdstjänster
 • göra placeringar i Metsäliitto Osuuskunta och förvalta dina andelsplaceringar

De ändringar och anteckningar som du har gjort i mobiltillämpningen uppdateras automatiskt också i Metsäverkko.

 

Metsäverkko näyttö