Nya skogsägare

Lyckönskningar med anledning av den nya skogsfastigheten!

Nya skogsägare har mycket att lära sig, men det finns hjälp att få. På den här sidan ger vi råd och tips för de första stegen som skogsägare. Vi berättar vilka saker du ska ta hand om och vilka tjänster vi kan erbjuda som stöd för dig.

Visst har du redan sökt lagfart och registrerat dig som moms-skyldig?

Values guide Metsä Group's operations

Om du ha fått eller köpt en skogsfastighet, sa du söka lagfart hos Lantmäteriverket, vilket innebär att din äganderätt införs i registret. Man ska söka lagfart inom sex månader efter att köpe-, bytes- eller gåvobrevet har gjorts. Dödsbon behöver inte söka lagfart för ärvd skog, men lagfart ska sökas efter arvskifte.

Om skogsbrukets omsättning under räkenskapsperioden är större än 15000 euro, ska du anmäla dig som moms-skyldig. Även om du inte skulle uppnå gränsen på 15000 euro, kan du ändå ansöka om moms-skyldighet. Då du är moms-skyldig kan du få återbetalning av moms på anskaffningar som du har gjort för skogsbruket. Man anmäler sig moms-skyldig på Y-blanketten, vilken går att få på adressen www.ytj.fi/sv.

Då bokföringen är i skick är det lätt att deklarera

Values guide Metsä Group's operations

Skogsbeskattningen berör alla skogsägare minst en gång per år. Mervärdesskattepliktiga skogsägare och skogssammanslutningar ska lämna skogsskattedeklarationen till och med utgången av februari. Om du inte under året har haft inkomster, utgifter eller händelser som påverkar reserveringar eller skogsavdraget i skogsbruket under året, behöver man inte lämna skogsbrukets skattedeklaration.

Som ägarmedlem får du tillgång till tjänsten Metsäverkko inklusive dess Skatteverktyg. I Skatteverktyget kan du göra skogsbrukets skattebokföring och deklaration. Det lönar sig att spara skogsbrukets inkomster och utgifter regelbundet några gånger under året, varefter det går smidigt att göra skogsbrukets skattedeklaration. Verifikaten för virkesaffärer och skogsvårdsarbeten som Metsä Group har gjort kan du i Skatteverktyget behändigt söka direkt till dina försäljningsinkomster och årsutgifter. De som äger skog ensam eller tillsammans som äkta makar kan sända deklarationen elektroniskt direkt till beskattaren från tillämpningen.

Ägarmedlemmarna får de bästa förmånerna

Values guide Metsä Group's operations

Genom att ansluta dig som medlem i Metsäliitto Osuuskunta, dvs. Metsä Groups moderbolag, kan du njuta av våra medlemstjänster och bästa medlemsförmåner, så som våra placeringsprodukter och virkeshandelsbonus. Ju mera du koncentrerar hos oss, desto större ekonomisk nytta får du. Du kan ansluta dig som medlem elektroniskt i Metsäverkko eller genom att fylla i en medlemsblankett.

Andelslaget har inte årlig medlemsavgift, utan du gör en andelsplacering då du ansluter dig som medlem. Dess storlek fastställs utgående från hur stor skogsfastighet du har och var den är belägen. Vi betalar ränta på dessa grundandelar, vilken för 2020 var 6,0 procent. Du kan betala dina grundandelar genast då du ansluter sig som medlem eller i rater till exempel i samband med virkesaffärer. Betalningstiden för grundandelar är fem år och räntan börjar löpa genast från den första betalningshändelsen.

Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok

Values guide Metsä Group's operations

Det är behändigt att bekanta sig med sin egen skog med hjälp av skogsbruksplanen. Den är skogsägarens handbok, som underlättar planering av skogsvårds- och avverkningsarbeten. Skogsbruksplanen innehåller skogsvårds- och avverkningsförslag för de kommande tio åren. Om din skogsfastighet inte ännu har en skogsbruksplan eller den är äldre än tio år, lönar det sig att beställa en skogsbruksplan av vår skogsexpert.

Då din skogsbruksplan överförs till vår elektroniska tjänst Metsäverkko, kan du alltid hålla den uppdaterad. Våra ägarmedlemmar får också kostnadsfri tillgång till Metsäverkkos mobiltillämpning, varvid din skogsbruksplan följer med dig också i fält.

Du bestämmer hur din skog vårdas

Values guide Metsä Group's operations

Skogen är levande egendom. Ju bättre du tar hand om den, desto mera ökar dess värde. Du bestämmer hur din skog sköts, om du utför skogsarbetena själv eller om du låter oss ta hand om dem. Som ägarmedlem kan du till och med utlokalisera hela skötseln av skogsegendomen till oss. Du behöver inte vara skogsproffs för att ta väl hand om din skog, eftersom vi är det. Via din egen skogsexpert får du skogs- och naturvårdsplanering samt material av hög kvalitet och proffs på arbete i din skog.

Bekanta dig med din egen skogsexpert

Values guide Metsä Group's operations

Som ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta får du en egen skogsexpert i den kommun där din skog är belägen. Skogsexperten hjälper i alla skogs- och medlemskapsärenden. Riktigt i början av skogsägandet lönar det sig att komma överens om ett fastighetsbesök tillsammans med skogexperten för att kartlägga skogsvårdsbehovet på din skogsfastighet. Efter fastighetsbesöket får du ett anbud på aktuella skogsvårdsarbeten och avverkningar. Lägenhetsbesöket är gratis för ägarmedlemmar.

Gör goda virkesaffärer med oss

Values guide Metsä Group's operations

Avverkningar som utförs vi rätt tid ur skogsvårdssynpunkt tryggar tillväxten i din skog. Gallringar främjar tillväxten för de träd som lämnas att växa. Förnyelseavverkningen blir aktuell, då tillväxten börjar avta. Skogsexperten ger dig information om skogsvårds- och avverkningsmetoder samt tidtabeller som stöd för dina beslut.

Det är enkelt och lätt att göra virkesaffärer med oss. Vi sköter om alla virkesaffärens skeden från planering av stämplingspost till borttransport av virket. Vi håller dig uppdaterad om vad som är på gång i din skog. Om du vill, kan du göra virkesaffären från början till slut på elektronisk väg i Metsäverkko. Om du är ägarmedlem, får du bonus för regelbundna virkesaffärer och du kan placera virkesförsäljningsinkomster i Metsäliitto Osuuskuntas A-tilläggsandelar.

Så här framskrider en virkesaffär med Metsä Group

​1. Ta reda på fastighetsbeteckningen och fundera på vad du vill ha av din skog.
​2. Kom med din skogsexpert överens om ett lägenhetsbesök i din skog.
​3. Du får ett anbud över aktuella skogsvårdsarbeten och avverkningar.
​4. Virkesförsäljningsavtalet tecknas efter att du har godkänt anbudet.
​5. Virkesdrivningen sker inom 2-3 år efter att virkesaffären är gjord.
​6. Vi sänder dig ett mätbesked över de slutliga virkesvolymerna. Du får pengarna på ditt konto ungefär en månad efter att du har fått mätbeskedet.