Förröjning


En förröjning behövs om det finns mycket underväxta träd som hindrar virkesdrivningen i ett bestånd som skall gallras. I vissa fall kan en förröjning vara nödvändig också före slutavverkning.

Vid förröjningen avlägsnar man med röjsåg sådana träd som inte uppfyller gagnvirkesdimensioner och vilka hindrar sikten vid drivningen. Lövträd som är viktiga för mångfalden kan lämnas kvar på lämpliga ställen. Viltet kan också beaktas genom att man lämnar små områden helt oröjda.

Omgivningen kring naturvårdsträd röjs inte.

Förröjningen underlättar avverkningsmaskinförarens arbete, vilket leder till att arbetets kvalitet blir bättre och drivningen blir effektivare. Förröjningen är ofta en förutsättning för att man skall kunna utföra maskinell drivning.

Man kan beställa förröjningen av Metsä Group i samband med virkesaffären, men arbetet lämpar sig också ypperligt att utföras av skogsägaren själv.

Vid förstagallring kan en betydande del av förröjningskostnaderna fås tillbaka i form av statligt Kemera-stöd för vård av ungskog. Våra skogsexperter kan berätta mera om stödmöjligheterna och de kan vid behov också ta hand om anmälningar och ansökningar i anslutning till dem.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Gallringsskogar som behöver gallras, där det finns en betydande mängd underväxta träd som hindrar virkesdrivningen. I vissa fall också bestånd som skall förnyas.

Nytta

Virkesdrivningens kvalitet och ekonomiska lönsamhet förbättras. Då avverkningsmaskinföraren har fri sikt till de träd som skall avlägsnas, kan föraren välja de bästa trädindividerna som lämnas kvar att växa. Förröjningen förebygger mycket effektivt drivningsskador på träd som lämnas kvar att växa.

Arbetets längd

0,7‒2 ha/dag

Pris

200‒400 €/ha

servicebeskrivning

Förröjningen utförs 0–2 år före gallring. Man uppnår det bästa resultatet, då det blir en vinterperiod mellan förröjning och gallring, varvid det förröjda beståndet trycks mot marken.

Förröjningen utförs med röjsåg av våra yrkeskunniga skogsarbetare. Vi utför förröjning under alla tider på året om snöläget tillåter.

Vid förröjning

  • Man kommer överens om objekt som skall förröjas med vår skogsexpert i samband med virkesaffären.
  • Våra skogsarbetare röjer bestånd som hindraar drivning med röjsåg.
  • Lövträd som är viktiga för mångfalden, så som asp, sälg, rönn och al kan lämnas kvar. Viltet kan beaktas genom att man lämnar områden med tätt bestånd. Omgivningen kring naturvårdsträd röjs inte.
  • Vi sänder en rapport över utfört arbete till skogsägaren.
  • Vi lämnar erfordrade Kemera-finansieringsansökningar då gallringen är utförd.
  •  Vi uppdaterar beståndsuppgifterna i Metsäverkko för kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen.

Efter utförd förröjning kan gallringen utföras med hög kvalitet och kostnadseffektivt.

 
 

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus helpottaa hakkuukoneen kuljettajan työtä. Se soveltuu myös omatoimiseksi työksi.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Förstagallringen är den viktigaste gallringen

Förstagallring

Vid förstagallringen avlägsnas träd av dålig kvalitet och träd som växer dåligt för att ge tillväxtutrymme åt kvalitetsträd. Med tanke på skogens framtid är förstagallringen den viktigaste gallringen.

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Förnyelseavverkningar ger de största inkomsterna

Förnyelseavverkning

En förnyelseavverkning är aktuell, då en förnyelse av skogen ger skogsägaren större nytta än att låta skogen växa.