Förstagallring


Beroende på växtplats och trädslag är förstagallringen är aktuell då beståndet är cirka 12–16 meter högt.

I södra Finland utförs förstagallringen i regel 25–30 år efter skogsförnyelse – i norra Finland 30–40 år efter förnyelsen.

Vid förstagallringen avlägsnas träd av dålig kvalitet och livskraftiga träd av god kvalitet lämnas att växa vid lämplig täthet.

Förstagallringens tidpunkt och styrka har en avgörande betydelse för beståndets kommande utveckling. Förstagallringen ska utföras innan trädens kronor hinner bli alltför små till följd av konkurrens om utrymme. Störbildning och små kronor leder till dålig tillväxt och beståndet reaagerar dåligt på gallring och är utsatt för skador.

Naturobjekt beaktas redan vid planeringen av förstagallringen.

Gallringar förbättrar växtförhållandena för det kvarvarande beståndet, varvid beståndet växer och bildar stock snabbare. Virkesförsäljningsinkomsternas storlek från förstagallringen är mycket beroende av hur beståndet är skött i förnyelse- och plantstadiet. Vid förstagallringen är utfallet i regel 30‒60 m3/ha. Vid senare gallringar får man redan mera inkomster.

Efter förstagallringen är gallring följande åtgärd och den utförs beroende på skogsägarens målsättningar cirka 20‒30 år efter förstagallringen i södra Finland och cirka 25‒35 år efter förstagallringen i norra Finland.

Regelbundna avverkningar som utförs vid rätt tid är god skogsvård. En förröjning är ofta nödvändig före förstagallring. Läs mera om förröjning här.

Gallring är följande skogsvårdsåtgärd efter utförd förstagallring.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

12‒16 meter höga tall-, gran- och björkbestånd.

Nytta

Det kvarlämnade beståndet får mera utrymme och de bästa träden lämnas kvar att växa. Trädens tillväxt blir snabbare tack vare förstagallringen och de blir också snabbare grövre. Skogens framtida avkastning och kvalitet blir bättre.

Arbetets längd

0,5 ha/dag

Pris

Avkastningen för skogsägaren uppskattningsvis 300‒800 €/ha

servicebeskrivning

Förstagallringen utförs då beståndet är 12–16 meteer högt, innan trädens kronor når varandra.

I grandominerade bestånd ska den levande kronan utgöra minst 60 procent av trädets höjd, i tallbestånd minst 40 procent och i björkbestånd minst 50 procent.

Vid förstagallringen avlägsnas träd av dålig kvalitet och skadade träd, vartill man bereder utrymme för de kommande stockträden. Arbetet utförs av våra yrkeskunniga avtalsföretagare.

Vid förstagallring

 • Vi går igenom avverkningsslaget och dess effekter på skogsnaturen och tillväxten i din skog
 • Vi ställer upp en avverkningsplan, vilken beaktar dina önskemål och särdragen i din skog, så som skyddszoner och naturobjekt som skall bevaras
 • Vi kommer överens om lagringsplatser
 • Vi kommer överens om och går igenom mått- och kvalitetskrav
 • Vi tar hand om erfordrade anmälningar och eventuella ansökningar om Kemera-finansieringsstöd i ditt ställe
 • Vi utför förröjning om inte skogsägaren själv utför den
 • Våra avtalsföretagare gallrar skogen till rekommenderad täthet
 • Vi sänder ett mätbesked, ur vilket virkesmängderna och -kvaliteterna, sortimentsvisa enhetspriser samt den förverkligade köpeskillingen framgår
 • Vi betalar virkesaffärens slutbetalning till ditt konto inom en månad efter att mätbeskedet är lämnat
 • Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, så betalar vi den virkesförsäljningsbonus som insamlas till ditt bonuskonto
 • Om du är momsskyldig, betalar vi 24 procent mervärdesskatt till dig. Skatten måste du betala till beskattaren senast i slutet av februari följande år
 • För kunder som har avtal om skötsel av skogsegendomen uppdaterar vi beståndsuppgifterna i Metsäverkko

Efter förstagallringen är stamantalet 900–1100 stammar per hektar i granbestånd, 900–1000 i tallbestånd och 700–900 i björkbestånd. I kvistiga och täta tallbestånd utförs förstagallringen tidigare än ovan beskrivs och beståndet lämnas vid en täthet av 1100‒1300 stammar per hektar.

 
 

ensiharvennus

Kasvamaan jätetään parhaat puut, joka saavat harvennuksen ansiosta lisää kasvutilaa.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Lägenhetsbesök

Lägenhetsbesök

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetsbild av skogens nuläge, skogsvårdsbehov, avverkningsmöjligheter och Metsä Groups tjänster.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.