Iståndsättning av ungskog

 

Iståndsättning av ungskog är nödvändigt, om skogen har fått växa övertät under alltför lång tid. Vid iståndsättning av ungskog avlägsnas lövträd som skuggar barrträden och trädgrupper glesas ut. Iståndsättning av ungskog kan också utföras till förmån för vårtbjörk om det inte finns tillräckligt barrträd av god kvalitet.

Iståndsättning av ungskog är en viktig skogsvårdsåtgärd och en satsning på farmtiden, men skogsägaren kan också få inkomster av energivirke eller massaved. Efter åtgärden återhämtar sig värdetillväxten av din skog och det ekonomiska utfallet av kommande avverkningar förbättras.

Iståndsättning av ungskog kan utföras manuellt eller maskinellt. Det är ofta nödvändigt att företa en förröjning före maskinell virkesdrivning för att säkra ett gott resultat.

Iståndsättning av ungskog som redan har börjat bilda störar kräver järnhård yrkesskicklighet av skogsarbetaren. Därför lönar det sig att lita på kunnandet hos Metsä Groups yrkesskickliga skogsarbetare.

Man kan få statligt Kemera-stöd för iståndsättning av ungskog. Stödet beviljas förhöjt om man driver klenvirke från objektet. Våra skogsexperter tar vid behov hand om ansökningarna för din räkning.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Övertäta, 8‒15 meter höga yngre gallringsbestånd där plantskogsvården inte är utförd eller plantbeståndet har lämnats alltför tätt.

Nytta

Träden får mera utrymme att växa och deras tillväxt återhämtar sig. Kvaliteten på de träd som odlas och lönsamheten av kommande avverkningar förbättras.

Arbetets längd

1,2‒3 ha/dag

Pris

300‒700 €/ha

Servicebeskrivning

Iståndsättning av ungskog behövs, om plantskogsvården har uteblivit och om skogen har fått växa övertät till en höjd av 8‒15 meter. Vi utför iståndsättning av ungskog under alla årstider då vädret tillåter.

Iståndsättning av ungskog utförs av våra yrkeskunniga skogsarbetare eller maskinentreprenörer.

Vid iståndsättning av ungskog

  • Man kommer med vår skogsexpert överens om vilka objekt som skall iståndsättas och drivningsmetod och gör en virkesaffär, om man driver energivirke eller massaved från objektet. 
  • Vid behov kommer man överens om förröjning.
  • Vid gallringen avlägsnas lövträd och träd av dålig kvalitet som hindrar barrträdens utveckling, trädgrupper gallras.
  • Lövträd som är värdefulla för mångfalden, så som asp, sälg, rönn och al lämnas kvar på lämpliga ställen.
  • Vi transporterar användbart klenvirke med skogstraktor till lagerplats invid väg.
  • Vi utför erfordrade finansieringsansökningar.
  • Vi levererar mätbesked till skogsägaren.
  • Vi uppdaterar beståndsuppgifterna i Metsäverkko för kunder med avtal on skötsel av skogsegendomen.

Efter iståndsättning av ungskog växer det 1600–2000 träd av god kvalitet på objektet. Följande åtgärd i skogen är den egentliga förstagallringen 5–10 år efter iståndsättning av ungskog.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Lägenhetsbesök

Lägenhetsbesök

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetsbild av skogens nuläge, skogsvårdsbehov, avverkningsmöjligheter och Metsä Groups tjänster.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.