Lägenhetsbesök


Ett lägenhetsbesök med vår skogsexpert är det bästa sättet att initiera till exempel en virkesaffär eller skogsvårdsarbete. För en ny skogsägare är lägenhetsbesöket också ett ypperligt sätt att bekanta sig med den egna skogen och ställa frågor om skogen till ett skogsproffs.

Under lägenhetsbesöket som är gratis, berättar vår skogsexpert om sin syn på de möjligheter som skogen erbjuder och Metsä Groups tjänster, vilka hjälper skogsägaren att uppnå de mål som skogsägaren har ställt för sitt skogsägande.

Skogen växer och förändras förvånansvärt snabbt. Det lönar sig att utföra ett lägenhetsbesök med några års intervaller för att försäkra sig om att skogsvårdsarbeten och avverkningar utförs vid rätt tid.

Efter lägenhetsbesöket gör vi ett förslag på åtgärder som behövs i skogen samt en uppskattning av de utgifter och inkomster som åtgärderna föranleder. Utgående från dessa uppgifter är det lätt för skogsägaren att fatta beslut angående sin skog.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Alla skogslägenheter, vars ägare är intresserad av de tjänster som Metsä Group erbjuder.

Nytta

Skogsägaren får vår sakkunniga skogsexperts syn på skogens nuläge och de åtgärder som behövs. Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren de fakta som behövs som stöd för beslutsfattande och det går utan besvär att komma överens om fortsatta åtgärder.

Arbetets längd

Beror på skogsfastigheten

Pris

Gratis

servicebeskrivning

Det är enkelt att när som helst initiera ett lägenhetsbesök genom att kontakta vår skogsexpert. Lägenhetsbesöket som är gratis förpliktar inte skogsägaren till någonting.

Vid lägenhetsbesöket

  • Vi diskuterar skogsägarens mål och önskemål gällande sin skog.
  • Vi kartlägger tillsammans med skogsägaren skogens nuläge och de skogsvårds- och avverkningsåtgärder som behövs eller koncentrerar oss på en viss figur, på vilken åtgärder är aktuella.
  • Vi gör ett förslag på åtgärder inklusive uppskattning av inkomster och utgifter.
  • Vi gör vid behov en plan på arbetena, utför dem kostnadseffektivt och tar hand om erfordrade myndighetsanmälningar och stödansökningar. 

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetbild av nuläget i sin skog. Skogsägaren känner till avverkningsmöjligheterna och skogsvårdsbehoven samt de tjänster som Metsä Group tillhandahåller.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.