Lägenhetsvärdering

 

Lägenhetsvärderingen är ett pålitligt dokument, som anger det ekonomiska värdet av din skogsfastighet. Lägenhetsvärderingen behövs till exempel vid generationsväxling, bouppteckning eller försäljning av skogsfastighet.

Vid lägenhetsvärderingen uppskattas beståndet per beståndsfigur i samband med ett fältbesök. En uppdaterad skogsbruksplan underlättar avsevärt utförandet av en lägenhetsvärdering.

Förutom beståndets volym och kvalitet påverkas lägenhetens värde av förväntade virkesförsäljningsinkomster och tidpunkten för dem, markens bördighet, lägenhetens läge och tillgänglighet samt dess skogsvårdsmässiga tillstånd.

Metsä Groups lokala skogsexperter känner bäst till de faktorer som påverkar värdet av din skogsfastighet. Genom att kontakta dem försäkrar du dig om en lägenhetsvärdering av hög kvalitet som du kan lita på.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Skogsfastigheter, vars värde behöverer utredas till exempel för försäljning eller generationsväxling.

Nytta

Beslutsfattandet om skogsfastigheten underlättas, då man känner till fastighetens ekonomiska värde.

Arbetets längd

30‒1000 ha / dag

Pris

200‒1000 €

servicebeskrivning

Lägenhetsvärderingen beställs av vår skogsexpert. Vi utför lägenhetsvärderingar under alla tider på året då vädret tillåter. Leveranstidtabellen för lägenhetsvärderingen är 1‒2 månaden.

Lägenhetsvärdering

  • Våra skogsexperter uppskattar i fält beståndets volym och kvalitet samt andra faktorer som påverkar lägenhetens värde.
  • Utgående från uppgifterna gör vi ett tydligt sammandrag, ur vilket skogsfastighetens nuvärde framgår.
  • Vi överlåter lägenhetsvärderingen och går vid behov igenom dess innehåll med skogsägaren.

Skogsägaren får en professionellt utförd lägenhetsvärdering som är till hjälp vid beslut som gäller skogen.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Lägenhetsbesök

Lägenhetsbesök

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetsbild av skogens nuläge, skogsvårdsbehov, avverkningsmöjligheter och Metsä Groups tjänster.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.