Naturvårdstjänster


Vid en kartläggning av naturvärden kartläggs skydds- och ekonomiska värden av ett naturobjekt så noggrant som möjligt, för att skogsägaren skall ha tillgång till all information som behövs för att fatta beslut om objektet.

Stranden av ett litet tjärn med uråldriga furor eller en skuggig bergssluttning med bördig skog nedanför kan erbjuda viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter. Värdefulla naturobjekt har ofta också en speciell betydelse för skogsägaren. Man kan få statligt stöd för frivilligt skydd och vård av värdefulla livsmiljöer.

Skogarnas mångfaldsprogram Metso är ett bra alternativ för verkställande av frivilligt skydd. Våra utbildade skogsexperter kan utvärdera om ett naturobjekt lämpar sig för Metsoprogrammet. Vi sköter vid behov skogsägarens kontakter till NTM-centralen och uppställandet av ansökan. Statens Kemeramedel kan dessutom beviljas för tidsbunden utvidgning av lagobjekt och projekt för vård av skogsnaturen, så som hyggesbränning eller svedjande av grupper av naturvårdsträd.

Vi informerar också om andra alternativ och de begränsningar som skyddet för med sig. Skogsägaren fattar beslut om huruvida det planerade projektet verkställs, då begränsningarna i användning och ersättningarna är kända.

Vår gratis Metso-rådgivningstjänst är tillgänglig endast för våra ägarmedlemmar.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Skogsobjekt med betydande naturvärden, vars skyddsvärde och ekonomiska värde det är skäl att utreda till exempel för att foga området till skyddsprogram eller för ansökan om miljöstöd.

Nytta

Fastställande av naturvärden och ekonomiska värden gör det möjligt att fatta beslut om objektet.

Arbetets längd

Beror på skogsfastigheten.

Pris

0‒5000 €

servicebeskrivning

Naturvårdstjänster erbjuds, då det i våra ägarmedlemmars skogar är skäl att utreda naturvärden och ekonomiska värden av värdefulla livsmiljöer till exempel för grundande av skyddsområde, ansökan om miljöstöd, verkställande av projekt för vård av skogsnatur eller för försäljning av objektet.

Kartläggningen av naturvärden utförs under växtperioden, varvid växtligheten och objektets karaktär bäst kan utvärderas.

Vid kartläggning av naturvärden

  • Vi diskuterar med skogsägaren om skogsägarens mål och vilka möjligheter naturvärdena för med sig
  • Vi utvärderar objektets lämplighet för Metso-skyddsprogrammet eller för miljöstöd eller objekt för skötsel av skogsnaturen, vartill vi informerar om alternativa sätt att skydda eller behandla skog
  • Vi utreder vad NTM-centralen och Finlands miljöcentral förutsätter för skyddets del
  • Vi ställer upp en värdering av naturvärden och beståndets värde
  • Vi ställer upp nödvändiga ansökningar
  • Vi presenterar NTM-centralens eller Finlands skogscentrals skyddsanbud för skogsägaren, så att skogsägaren kan fatta det slutliga beslutet

Efter en kartläggning av naturvärden känner skogsägaren till det ekonomiska värdet och skyddsvärdet av sitt naturobjekt samt vilka möjligheter till skydd och behandling av skogen det finns.

Skydd av värdefulla livsmiljöer

I videon berättar vi om vilka alternativ du har för skydd och vart du ska vända dig för mera information.

                    


 
 

Ympäristötuki

Ympäristötukea voi saada kohteelle, joka lain mukaan pitää jättää hakkaamatta.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Lägenhetsbesök

Lägenhetsbesök

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetsbild av skogens nuläge, skogsvårdsbehov, avverkningsmöjligheter och Metsä Groups tjänster.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.