Röjning av förnyelseobjekt


Efter en förnyelseavverkning finns det ofta en del klena träd kvar på objektet, vilka har en svag tillväxtpotential och inte lämpar sig för försäljning. Om det finns mycket sådana träd, så försvårar de markberednings- och planteringsarbetet.

Dessutom försämrar det kvarlämnade beståndet det nya plantbeståndets tillväxt. Därför lönar det sig att med röjsåg fälla det överflödiga beståndet före markberedningen. Röjningen av förnyelseobjektet kan också utföras som en förröjning före förnyelseavverkningen.

Naturvårdsträd som är viktiga för mångfalden och deras näromgivning lämnas oröjda.

Det lönar sig att utföra röjning av förnyelseobjekt så snart som möjligt efter förnyelseavverkningen, så att markberedningen och odlingsarbetet inte fördröjs. Arbetet kan beställas via Metsä Groups skogsexpert, varvid Metsä Groups skogsarbetare utför arbetet enligt överenskommelse.

Röjning av förnyelseobjekt lämpar sig bra att utföras av skogssägaren själv. Samtidigt kan skogsägaren samla träd som lämpar sig som ved.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Förnyelseobjekt som inte ännu är markberedda.

Nytta

Markberednings- och skogsodlingsarbeten underlättas. Alla odlingspunkter på förnyelseobjektet kan utnyttjas på bästa sätt och det nya plantbeståndets tillväxt hindras inte av överflödigt bestånd.

Arbetets längd

0,4‒2 ha/dag

Pris

100‒400 €/ha

servicebeskrivning

Röjning v förnyelseareal utförs så snabbs som möjligt efter förnyelseavverkningen. Det lönar sig att komma överens om arbetet med Metsä Groups skogsexpert i samband med virkesaffären.

Röjning av förnyelseobjekt utförs med röjsåg av våra kunniga skogsarbetare. Röjningarna utförs i huvudsak under den snöfria tiden av året.

 Vid röjning av förnyelseobjekt
  • Man kommer överens om de objekt som skall röjas med vår skogsexpert.
  • Våra skogsarbetare röjer med röjsåg bort bestånd som hindrar förnyelsearbeten.
  • Utvecklingsdugliga plantor kan lämnas kvar.
  • Grupper av naturvårdsträd och deras underväxt behandlas inte. Enskilda träd som är viktiga för landskapet eller mångfalden kan också vid behov lämnas kvar.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Markberedningen

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Plantering av gran-, tall- och björkplantor

Plantering

Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog. Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. Fråga mera av våra skogsexperter!