Skogsbilvägar


En bra skogsbilväg gör det möjligt att på ett smidigt sätt utföra virkesdrivning och skogsvårdsarbeten året om och den höjer skogsfastighetens värde.

En rätt planerad skogsbilväg förkortar skogstransporten av virke och möjliggör virkesdrivning och -transport också på sommaren. Man får ett bättre pris för det virke som säljs och investeringen betalar sig tillbaka i samband med virkesaffärerna.

Vid grundförbättring av befintlig skogsbilväg formar man om vägkroppen, röjer bort träd invid vägen och gräver diken, lägger erfordrade trummor under vägen och fyller vägen med krossgrus. På det sättet säkrar man att vatten eller tjäle inte kan skada vägen och att den är farbar också på sommaren.

Våra skogsexperter kan utvärdera behovet av att förbättra en befintlig skogsbilväg eller möjligheten att bygga en ny väg. Vi koordinerar projektet och förverkligar det med hjälp av våra kunniga skogsvårdsentreprenörer.

Byggande och grundförbättring av skogsbilväg är i regel gemensamma projekt mellan flera lägenheter, varvid kostnaderna fördelar sig på olika lägenheter. Man kan få statligt Kemera-stöd för arbetet.

Vägkostnaderna är avdragbara i skogsbrukets beskattning.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Skogsbilvägar som är i behov av grundförbättring eller vilka man vill göra farbara året om. Skogsområden till vilka det är vettigt att bygga en ny skogsbilväg.

Nytta

En skogsbilväg i bra skick möjliggör virkesdrivning och skogsvårdsarbeten året om, höjer skogsfastighetens värde och tjänar rekreationsanvändning av skiftet. Man får ett bättre pris för virket, då stämplingsposterna kan drivas sommartid och skogstransporterna blir kortare.

Arbetets längd

Beror på vägens längd.

Pris

Beror på vägens längd.

servicebeskrivning

Det lönar sig att reservera mellan ett halvt och två år för planering och verkställande av ett vägprojekt, beroende på vägens skick, längd och antal delägare.

Vår skogsexpert koordinerar vägprojektet och det praktiska utförandet tas om hand av våra yrkesskickliga skogsvårdsentreprenörer.

 Grundförbättring eller byggande av skogsbilväg
 
  • Vi kartlägger i samarbete med skogsägaren vägens behov av grundförbättring eller möjligheterna att bygga en ny väg
  • Vi gör ett förslag på verkställande, tidtabell och kostnader för projektet
  • Vi planerar vägprojektet och tar hand om myndighetsanmälningar och Kemera-ansökningar. Vi kallar vid behov vägprojektets andra delägare
  • Vi utför iståndsättnings- eller byggnadsarbetena enligt överenskommelse och hög kvalitet
  • Vi överlåter den färdiga vägen till skogsägaren

Efter skogsbilvägsprojektet har skogsägaren en välbyggd eller iståndsatt skogsbilväg i sin användning, vilket gör det möjligt att driva virke och utföra skogsvårdsarbeten året om.

 
 

Metsäautotien perusparannus

Perusparannuksessa varmistetaan, etteivät vesi ja routa pääse vaurioittamaan tietä ja se on liikennöitävissä myös kesällä.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.