Skogsbruksplan


Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen.

I skogsbruksplanen delas skogen upp i beståndsfigurer utgående från beståndets utvecklingsskede, växtplats samt kommande skogsvårds- och avverkningsmöjligheter. För alla figurer fastställs en beskrivning av växtplats och drivningsduglighet, beståndets volym per trädslag samt skogsvårds- och avverkningsförslag och eventuella naturobjekt. Dessutom omfattar slogsbruksplanen en uppskattning av inkomster och utgifter från föreslagna skogsvårds- och avverkningsåtgärder.

Genom att följa åtgärdsförslagen i en väl uppställd och uppdaterad skogsbruksplan, kan arbetena utföras vid rätt tid och på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Genom planmässig skötsel av skogsegendomen kan du till och med fördubbla lönsamheten för ditt skogsbruk.

Metsä Groups ägarmedlemmar får sin skogsbruksplan levereras uppladdad i vår elektroniska tjänst Metsäverkko. Dessutom kan man få en traditionell pappersplan i mapp. I Metsäverkko hålls skogsbruksplanen alltid uppdaterad. I Metsäverkko kan man också jämföra hur olika skötselalternativ påverkar inkomsterna från skogen.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Skogsfastigheter som inte har en skogsbruksplan eller vars skogsbruksplan inte är uppdaterad.

Nytta

En skogsbruksplan av hög kvalitet underlättar planering och utförande av skogsvårds- och avverkningsarbeten samt förbättrar skogsbrukets lönsamhet.

Arbetets längd

30‒60 ha / dag

Pris

10‒20 €/ha

servicebeskrivning

Det lönar sig att skaffa en skogsbruksplan om det inte finns en plan från tidigare eller om det har förköpt cirka tio år sedan den föregående planen ställdes upp. Man kan beställa skogsbruksplanen av vår skogsexpert eller direkt från Metsäverkko.

Skogsbruksplanens fältarbeten utförs under den snöfria tiden på året. Den färdiga planen levereras så snabbt som möjligt till kunden och alltid inom ett år från beställningen.

Skogsbruksplanen

  • Vi kommer överens om beställning av skogsbruksplan med skogsägaren och skogsägarens målsättningar som skall beaktas i planen.
  • Vi utför skogsbruksplanen fältarbeten, dvs. indelar fastigheten i beståndsfigurer, uppskattar beståndet och gör åtgärdsförslag.
  • Vi sammanställer skogsbruksplanens uppgifter i elektronisk form
  • Vi levererar den färska skogsbruksplanen till skogsägaren i elektronisk form i Metsäverkko samt enligt överenskommelse på papper i mapp
  • Vår skogsexpert går igenom skogsbruksplanens uppgifter samt aktuella skogsvårds- och avverkningsbehov med skogsägaren

Med en skogsbruksplan av hög kvalitet känner skogsägaren till nuläget i sin skog och får en helhetsmässig syn på åtgärder i anslutning till skötseln av skogsegendomen inklusive inkomster och utgifter. Skogsbruksplanen underlättar planering och utförande av arbeten samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Lägenhetsbesök

Lägenhetsbesök

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetsbild av skogens nuläge, skogsvårdsbehov, avverkningsmöjligheter och Metsä Groups tjänster.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.

Naturvårdstjänster

Naturvårdstjänsterna omfattar kartläggning av naturvärden och åtgärder som främjar naturens mångfald. Vid en kartläggning av naturvärden kartläggs natur- och ekonomiska värden så noggrant som möjligt.