Skogsskiftets grundservice


Skogsskiftets grundservice är ett servicepaket, som innebär att man reder ut skogens nuläge och alla erfordrade skogsvårds- och avverkningsbehov, varefter Metsä Groups proffs utför erfordrade arbeten.

Om det har gått en längre tid sedan de senaste skogsvårds- och avverkningsarabetena, lönar det sig att kartlägga skogens situation tillsammans med vår skogsexpert.

Utgående från ett lägenhetsbesök lämnar vi ett förslag på åtgärder som borde utföras i skogen, utgifter och inkomster som åtgärderna ger upphov till samt en plan för verkställande av åtgärderna.

Skogens möjligheter blir ofta en positiv överraskning och utgifterna för skogsvårdsåtgärderna kan ofta finansieras med virkesförsäljningsinkomster.

Vi utför arbetena enligt plan efter att du har godkänt planen. Du kan utföra en del arbeten själv om du vill. Skogsskiftets grundservice är ett bekymmersfritt sätt att sätta skogen i bra skick. Efter åtgärderna kan du under flera års tid bekymmersfritt njuta av skogens avkastning.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Skogsskiften på vilka det har gått många år sedan föregående skogsvårds- och avverkningsarbeten. Skogsskiftets grundservice lämpar sig också bra som ett första steg för en ny skogsägare.

Nytta

Väl utförda skogsvårds- och avverkningsarbeten tryggar skogens tillväxt och avkastning för flera år framöver.

Arbetets längd

Beror på skogsfastigheten

Pris

Beror på skogsfastigheten

servicebeskrivning

Det lönar sig att göra skogsskiftets grundservice då det har förlöpt många år sedan föregående skogsvårds- och avverkningsarbeten på skogsskiftet och du vill sätta skogen i skick på en gång utan bekymmer.

Du kan initiera skogsskiftets grundservice när som helst genom att kontakta vår skogsexpert. Åtgärderna utförs av våra kunniga virkesdrivnings- och skogsvårdsentreprenörer. I regel reserveras ett halvt till två år för utförandet av grundservicens åtgärder.

Vid skogsskiftets grundservice

  • Vi kartlägger skiftets nuläge och de skogsvårds- och avverkningsarbeten som skogen är i behov av
  • Vi gör ett förslag på erfordrade arbeten inklusive uppskattning av utgifter och inkomster
  • Vi ställer upp en plan för utförandet av arbetena
  • Vi utför överenskomna arbeten med hög kvalitet och kostnadseffektivitet
  • Vi sänder en rapport över utförda arbeten till skogsägaren
  • Vi lämnar erfordrade anmälningar och Kemera-finansieringsansökningar.

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.

 
 

hyvä metsänhoito vähentää tuulituhoja

Esimerkiksi oikeaan aikaan tehty harvennus vankistaa niin puiden runkoja kuin niiden juuriakin.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Lägenhetsbesök

Lägenhetsbesök

Efter lägenhetsbesöket har skogsägaren en klar helhetsbild av skogens nuläge, skogsvårdsbehov, avverkningsmöjligheter och Metsä Groups tjänster.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är skogsägarens viktigaste verktyg. Skogsbruksplanen är en handbok för skötsel av skogsegendomen, vilken underlättar planering och utförande av åtgärder i skogen samt kontakten med Metsä Groups skogsexpert.