Tillväxtgödsling förbättrar avkastningen i välvårdad skog

 

På momark är brist på kväve i regel den faktor som begränsar trädens tillväxt. Tillväxtgödsling innebär att man förbättrar markens bördighet genom att sprida kvävegödsel i skogen. Skogssalpeter och Skogens NP-gödsel är de mest använda gödselmedlen vid tillväxtgödsling av moskogar.

Gödsling lämpar sig bäst i gallrade, 30–60 år gamla tall- och granbestånd på momark. Kvävegödslingen förbättrar skogens tillväxt under 6–10 års tid, varvid mertillväxten uppgår till 13–25 kubikmeter per hektar.

Man får i typiska fall gödslingskostnaden dubbelt åter vid följande avverkning och dessutom är gödslingskostnaden avdragbar i skogsbeskattningen. Tillväxtgödsling är god skogsvård enligt certifieringskraven. Gödslingen är också en miljögärning – mertillväxten binder kol från atmosfären och hindrar klimatförändringen. Gödslingen kan också förbättra bär- och svampskördarna. Dessutom drar viltet nytta av att växtligheten i skogen blir kraftigare, då den erbjuder skydd och näring.

Vi sprider gödseln antingen med skogstraktor från körstråk eller från luften med helikopter. Vår skogsexpert bedömer alltid gödslingsbehovet och valet av gödselmedel på ort och ställe.

Ägarmedlemmarna kan i samband med en gallringsaffär köpa en gödsling som utförs senare och betala den med förskott från virkesaffären. Försäljningsögonblickets pris på gödseln är grund för indexprissättningen, då den utgör hälften av gödslingstjänstens pris. Om gödselns pris, då gödslingen utförs efter ett par år, är till exempel 10 procent lägre, så sjunker priset på gödslingen 5 procent jämfört med det pris man ursprungligen kom överens om. På motsvarande sätt stiger priset på tjänsten 5 procent om gödselns pris stigen med 10 procent. En del av virkesförsäljningsinkomsten kan alltså omedelbart återinvesteras i skogen och dessutom behöver man inte senare i samband med gödslingen fundera på finansieringen.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Tall- och granbestånd på momark, vilka har gallrats för några år sedan. Gödslingsprojektet borde vara minst fem hektar stort vid markspridning och minst tio hektar stort vid helikopterspridning. Gödslingsprojektet kan bestå av flera figurer. De enskilda figurerna borde vara minst en hektar stora.

Nytta

Trädens tillväxt blir bättre då deras barrmassa och livskraft ökar, vilket gör det möjligt att förkorta omloppstiden och få virkesinkomster tidigare. Livskraftiga träd är beständigare mot många skogsskador. Skogsgödsling hör till de mest lönsamma investeringarna i en vårdad skog.

Arbetets längd

5‒20 ha / dag

Pris

300‒500 €/ha

Servicebeskrivning

Tillväxtgödslingen utförs från mark med utnyttjande av körstråken eller från luften med helikopter. I Södra Finland sprids cirka 150 kg kväve per hektar och i Norra Finland är mängden cirka 120 kg per hektar. Tillväxtgödsling utförs under hela växtperioden och utförs av våra yrkesskickliga samarbetsparter.

 Vid tillväxtgödsling
  • Kommer man med vår skogsexpert överens om gödslingsobjekt, gödsel och spridningssätt.
  • Vi levererar överenskommen mängd gödsel till lagringsplatserna. 
  • Våra samarbetsparter ansvarar för spridningen av gödseln.
  • Vi lämnar en rapport och en karta över gödselspridningen till skogsägaren.

Skogens tillväxt ökar under 6–10 år efter tillväxtgödslingen. Gödslingen ökar virkesproduktionen, vilket gör att kommande avverkningar kan utföras tidigare.

 
 

lannoitus helikopterilla

Lannoitus on yksi metsätalouden kannattavimmista investoinneista. Se soveltuu vain hoidettuihin metsiin.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Vitaliseringsgödsling korrigerar tillväxtstörningar

Vitaliseringsgödsling

Tack vare vitaliseringsgödsling kan träden utnyttja skogsmarkens tillväxtpotential fullt ut. Våra skogsexperter hjälper till med att identifiera näringsämnesstörningar och korrigering av dem.

Förnyelseavverkningar ger de största inkomsterna

Förnyelseavverkning

En förnyelseavverkning är aktuell, då en förnyelse av skogen ger skogsägaren större nytta än att låta skogen växa.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.