Vitaliseringsgödsling korrigerar tillväxtstörningar


Vitaliseringsgödsling är nödvändigt om trädens normala tillväxt störs av näringsämnesobalans i jordmånen. På mineraljordar är borbrist en av de vanligaste näringsämnesstörningarna och den förekommer särskilt i granbestånd på gamla svedjemarker.

På dikade torvmarker finns det i regel tillräckligt kväve, men trädens tillväxt begränsas av brist på kalium eller fosfor. Vitaliseringsgödslingen korrigerar näringsämnesobalansen och beståndets tillväxt återhämtar sig.

Våra skogsexperter ger råd i att identifiera näringsämnesobalans. Vid behov kan man utföra en barranalys och på det sättet försäkra sig om ett eventuellt gödslingsbehov.

Vid vitaliseringsgödsling av momark sprider man borhaltiga gödselmedel i skogen. I äldre gallringsbestånd kan man korrigera borbrist också i samband med tillväxtgödsling. Vi använder i första hand aska för vitaliseringsgödsling på torvmarker. Skogens tillväxt kan till och med tredubblas under tiotals år till följd av vitaliseringsgödsling.

Vitaliseringsgödsling av skog som lider av näringsämnesobalans är en utomordentligt bra investering för skogsägaren, då den kan ge till och med över 20 procent avkastning. Vi sprider gödseln antingen med skogstraktor från körstråken eller med helikopter från luften.

Man kan få statligt Kemera-stöd för gödsling. Våra skogsexperter kan berätta mera om möjligheterna till understöd och tar vid behov hand om de anmälningar och ansökningar som behövs.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Granbestånd på momark som lider av borbrist. Tall- och granbestånd på torvmark som lider av näringsämnesobalans. Ett gödslingsobjekt borde vara minst fem hektar stort vid markspridning och minst tio hektar stort vid helikopterspridning. Projektet kan bestå av flera figurer, men de enskilda figurerna ska vara minst en hektar stora.

Nytta

Träden får tillgång till de näringsämnen de behöver och kan utnyttja skogsmarkens tillväxtpotential fullt ut. De kommande avverkningarnas lönsamhet förbättras och skogens omloppstid förkortas.

Arbetets längd

5‒20 ha / dag

Pris

270‒400 €/ha

servicebeskrivning

​Det lönar sig att utföra vitaliseringsgödsling av torvmark i samband med gallring före en eventuell iståndsättningsdikning. I vissa fall ökar vitaliseringsgödslingen beståndets tillväxt och avdunstning så mycket, att det inte behövs någon iståndsättningsdikning. Vitaliseringsgödslingen utförs med skogstraktor från körstråken eller från luften med helikopter.

Konstgödsel sprids under växtperioden. Vi utför gödsling med aska i samband med gallringar också på vintern. Spridningsmängden av aska är 3000–6000 kg per hektar beroende på askans näringsinnehåll. Näringsämnen sprids alltid enligt gödslingsrekommendationerna.

Gödslingsarbetet utförs av våra yrkesskickliga samarbetsparter.

Vid vitaliseringsgödsling

  • Kommer man med vår skogsexpert överens om gödslingsobjekt, gödsel och spridningssätt.
  • Vi tar vid behov barranalysprover och lämnar erfordrade finansieringsansökningar samt tillhörande gödslingsplaner. 
  • Våra samarbetsparter ansvarar för spridningen av gödseln. 
  • Vi levererar en rapport över utfört arbete till skogsägaren och ställer upp Kemera-ansökningarna.

Vitaliseringsgödslingen förbättrar skogens tillväxt under en lång tid. Gödsling med askgödsel förbättrar tillväxten upp till 50 år. Gödslingen förbättrar virkesproduktionen, skogens hälsa och förbättrar lönsamheten vid efterföljande gallringar och slutavverkningar.

 
 

terveyslannoitus

Terveyslannoitus lisää metsän kasvua ja tulevien hakkuiden kannattavuutta.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Tillväxtgödsling förbättrar avkastningen i välvårdad skog

Tillväxtgödsling

Vår skogsexpert hjälper dig att hitta objekt som lämpar sig för tillväxtgödsling och vid valet av det gödselmedel som bäst lämpar sig för objektet i fråga.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.