Plockhuggning och luckhuggning


Den förnyade skogslagen som trädde i kraft 2014 förde med sig nya alternativ inom skogsbruket. Om du vill sköta om din skog i olikåldriga bestånd och väljer så kallat kontinuerligt skogsbruk, så utför vi plock- och luckhuggning på lämpliga objekt.

Vid plockhuggning avlägsnar av de största träden och vid luckhuggning hugger man upp små öppningar, i regel 0,2–0,3 hektar stora. Man kan också kombinera olika avverkningssätt. Regelbundna avverkningar är viktiga för bestånd med varierande åldersstruktur, eftersom avverkningarna bereder utrymme för plantor och mindre träd. Plantuppslag är en förutsättning för att det kontinuerliga skogsbruket skall kunna lyckas. Befintliga plantor bevaras alltid i mån av möjlighet vid avverkningarna.

Plockhuggning

Plockhuggning ska gärna utföras i ett bestånd med 10–15 års intervaller – i norra Finland med 15–30 års intervaller.

 

Luckhuggning

För beståndsfigurer som behandlas med luckhuggning rekommenderar vi till exempel ett omlopp med tre avverkningar, varvid hela figuren avverkas på cirka 30 år.

 

Luck- och plockhuggning utförs inte på figurer där det inte bildas ett plantuppslag eller på figurer där det förekommer rotticka. Skogsbruk med tillämpande av olikåldriga bestånd lämpar sig inte på sådana figurer. Våra skogsexperter berättar gärna om de nyaste skogsbruksmetoderna.

En gemensamt utförd, grundlig planering är en förutsättning för avverkningar av olikåldriga bestånd för att resultatet så bra som möjligt skall motsvara skogsägarens målsättningar.

Virkesdrivningen är dyrare än vid konventionella metoder i bestånd med heterogen åldersstruktur och det påverkar det pris som betalas för virket.

Drivning av hyggesrester för energianvändning lämpar sig inte för kontinuerligt skogsbruk.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

Luck- och plockhuggning tillämpas då man bedriver skogsbruk med heterogen åldersstruktur. Plockhuggning lämpar sig bäst för granbestånd, luckhuggning för tallbestånd. Särskilt i fråga om plockhuggning borde det färdigt finnas träd i gott skick av olika åldrar och storlekar. På bördiga växtplatser hotas metoden av gräsväxt som hindrar plantbildning efter avverkning. Grundförutsättningen för olikåldrig skogskultur är att det lätt bildas plantor.

Nytta

Plock- och luckhuggning är ett alternativ till kalavverkning med påföljande förnyelse. I ett bestånd med olikåldrig beståndsstruktur finns det träd i olika utvecklingsskeden och figuren har hela tiden ett bestånd.

Arbetets längd

1 ha/dag

Pris

Avkastningen för skogsägaren uppskattningsvis 0‒10000 €/ha

servicebeskrivning

Vid plockhuggning avlägsnar av de största träden och vid luckhuggning hugger man upp små öppningar, i regel 0,2–0,3 hektar stora. Man kan också kombinera olika avverkningssätt. Befintliga plantor är en förutsättning för att kontinuerligt skogsbruk skall lyckas.

Regelbundna avverkningar är viktiga för olikåldrig skog, eftersom avverkningarna bereder utrymme för plantor och mindre träd.

Plockhuggning ska gärna utföras i ett bestånd med 10–15 års intervaller – i norra Finland med 15–30 års intervaller.

För beståndsfigurer som behandlas med luckhuggning rekommenderar vi till exempel ett omlopp med tre avverkningar, varvid hela figuren avverkas på cirka 30 år.

 Vid plock- och luckhuggning
 
 • Vi går igenom och kommer överens om avverkningsslag och dess inverkan på skogsnaturen och tillväxten i din skog
 • Vi ställer upp en avverkningsplan som beaktar dina önskemål och särdrag i din skog
 • Vi kommer överens om lagringsplatser
 • Vi kommer överens och går igenom mått- och kvalitetskrav
 • Vi tar hand om erfordrade anmälningar i ditt ställe
 • Vi röjer beståndet före förnyelse om inte skogsägaren gör det själv
 • Våra avtalsföretagare utför avverkningarna enligt överenskommelse
 • Vi sänder ett mätbesked, ur vilket virkesmängderna och -kvaliteterna, sortimentsvisa enhetspriser samt den förverkligade köpeskillingen framgår
 • Vi betalar virkesaffärens slutbetalning till ditt konto inom en månad efter att mätbeskedet är lämnat
 • Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, så betalar vi den virkesförsäljningsbonus som insamlas till ditt bonuskonto
 • Om du är momsskyldig, betalar vi 24 procent mervärdesskatt till dig. Skatten måste du betala till beskattaren senast i slutet av februari följande år
 • För kunder som har avtal om skötsel av skogsegendomen uppdaterar vi beståndsuppgifterna i Metsäverkko

alternativ till skogsvården

Kontinuitetsskogsbruk ger alternativ till skogsvården.

                            
 
 

jatkuva kasvatus

Poiminta- ja pienaukkohakkuita kutsutaan myös jatkuvaksi metsänkasvatukseksi.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Gallring tryggar beståndets livskraft

Gallring

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtförutsättningar och därför blir träden snabbare grövre i gallrade bestånd. Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Fråga mera av Metsä Groups skogsproffs.

Förnyelseavverkningar ger de största inkomsterna

Förnyelseavverkning

En förnyelseavverkning är aktuell, då en förnyelse av skogen ger skogsägaren större nytta än att låta skogen växa.

Skogsskiftets grundservice

Efter skogsskiftets grundservice är brådskande skogsvårds- och avverkningsarbeten utförda med hög kvalitet och de kommande årens behov är kartlagda. Skogsägaren kan utan bekymmer njuta av avkastningen från sin skog.