Tallfrö


Vi erbjuder tallfrö från fröodlingar men också beståndsfrö

I södra och mellersta Finland använder vi förädlat frö av 1,5- generationen från fröodlingar, vilket garanterar att träden växer snabbt och har bästa möjliga tekniska egenskaper.

I de nordligaste delarna av landet använder vi också beståndsfrö, eftersom frön från fröodlingar inte finns att tillgå för alla områden.

Sådden utförs från snösmältning till midsommar. Sådd av tall utförs i regel maskinellt i samband med markberedningen, men på mindre objekt kan sådden utföras också för hand.

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder frön som Metsä Group tillhandahåller.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Metsäverkko.fi

Grundläggande information

Objekt

0–1 år gamla förnyelseavverkningar, i samband med markberedningen eller avverkningar där markberedningen är utförd.

Nytta

Användning av frön som bäst lämpar sig för växtplatsen tryggar att skogens tidiga utveckling är snabb vilket minskar risken för skogsskador och behovet av tidig skogsvård. Träden blir snabbväxta och av hög kvalitet tack vare det förädlade frömaterialet.

Arbetets längd

Leverans enligt överenskommelse.

Pris

200‒300 €/ha

servicebeskrivning

Det lönar sig att komma överens om fröbeställningen med vår skogsexpert i samband med virkesaffären.

Vid fröbeställningen

  • Man kommer överens om vilket trädslag som används vid odlingen samt antal som används.
  • Vid sådd används 300 gram tallfrö per hektar. Fröets grobarhet är över 90 %.
  • Man kommer överens om vem som utför arbetet och en planerad tidpunkt för närarbetet utförs.
  • Metsä Group levererar fröna och eventuella arbetsredskap till en överenskommen plats.
  • Vi utför sådd enligt överenskommelse och rapporterar till skogsägaren.
  • Vi ansvarar vid behov för myndighetsanmälningar.

Den nya trädgenerationen växer snabbt tack frön av bästa kvalitet som lämpar sig för växtplatsen. Våren efter odlingen lönar det sig att försäkra sig om att odlingen har lyckats.

Om du är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, gå till tjänsten Metsäverkko för att göra en offertbegäran.

Eller fråga mera i vår kundtjänst:

0107770

Vår kundbetjäning betjänar vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. I juli exceptionella öppettider, vardagar kl. 8-16 och stängt på lördagar. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Fråga mera om tjänsten

Skogsägare. Du får rådgivning och mera information om våra tjänster också genom att ringa SkogsLinjen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 10-16. Betjäning på svenska vardagar kl. 9-15. Ingen lördagsbetjäning i juli. Vi betjänar också på Facebook och Twitter

0107770

Hitta expert

Pris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) från inrikes fasta och mobila anslutningar.

Vi rekommenderar också

Markberedningen

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen. Våra experter kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog.

Plantor av gran, tall och björk

Plantor

Du lyckas bäst med etableringen av ny skog om du använder plantor som Metsä Group tillhandahåller.

Plantering av gran-, tall- och björkplantor

Plantering

Plantering är det säkraste och snabbaste sättet att grunda en ny skog. Plantering lämpar sig väl för gran, tall och vårtbjörk. Fråga mera av våra skogsexperter!