Exakt till måltäthet med Asta

Values guide Metsä Group's operations 
 

Tillämpningen Asta förbättrar markberedningens kvalitet och förbättrar plantbeställningarnas precision.

Metsä Group tar under sommaren i bruk markberedningstillämpningen Asta efter att den har varit i testanvändning under två säsonger. Tillämpningen som är utvecklad av Risutec Oy i samarbete med Metsä Group, mäter i realtid den markberedda arealen och antal planteringspunkter. Med hjälp av tillämpningen är det lättare än tidigare att göra exakt så många planteringspunkter som planerat på förnyelseobjekt.

Tillämpningen Asta användes som pilotprojekt i tolv grävmaskiner i fjol. Erfarenheterna har varit mycket positiva. Metsä Group har ställt som mål, att 70–80 procent av markberedningsarealen i år skulle utföras med en maskin som använder tillämpningen Asta.

Asta mäter antalet planteringspunkter, varvid man får exakt information om antalet plantor som behövs på förnyelseobjektet.

Plantbehovet exakt

En av de mest centrala nyttorna av tillämpningen Asta är, att man efter utförd markberedning vet exakt hur många plantor det behövs på förnyelseobjektet. Antalet planteringspunkter kan variera betydligt beroende på berg, diken eller grupper av naturvårdsträd. Tack vare Asta kan man reservera exakt rätt antal plantor till och med på figurnivå, vilket innebär en betydande effektivering av planteringsarbetet.

Med hjälp av en gps-givare som är fäst i maskinens bom, mäter Asta upp ytan på det område som markbereds och planteringspunkternas position. En karta över området som behandlas ritas i realtid upp på förarens tablett eller smarttelefon.

Gps-arealen fungerar som företagarens grund för taxan och som grund för faktureringen av skogsägaren. Skogsägaren kan få en exakt rapport över utfört arbete på sådana objekt, där arbetsmaskinen har haft Asta i användning. I framtiden kan informationen överföras till Metsäverkko, så att skogsägaren kan bekanta sig med den.

I framtiden kan skogsägaren få en exakt rapport över markberedningen direkt till Metsäverkko. 

Bra hjälpreda åt föraren

Företagare som utför markberedningsarbeten åt Metsä Groups har deltagit i pilotanvändningen av Asta. Erfarenheterna har varit positiva och tillämpningen upplevdes vara till nytta för både förare och företagare. Asta ger den genomsnittliga markberedningstätheten, så man kan anpassa markberedningen till rådande förhållanden och föraren kan vara säker på att resultatet uppfyller uppställda mål. Ur företagarens synpunkt är det nyttigt att få information om arbetets effektivitet, eftersom tillämpningen i realtid ger information om markberedningsarbetets medelhastighet. Dessutom effektiverar Asta förarens arbete, eftersom tillämpningen ersätter egenövervakningen av markberedningstäthet som tidigare har utförts med mätningskäpp i fält.

Användningen av Asta förutsätter en engångsinvestering av företagaren, vartill tillämpningen har en licensavgift. Totalt blir kostnaden några euro per markberedd hektar och företagaren får snabbt tillbaka sin satsning i form av förbättrad arbetseffektivitet. Av föraren förutsätter tillämpningen endast ett tryck på en knapp för en ny planteringspunkt.

Utvecklingen av tillämpningen tar inte slut då den tas i bruk, utan utvecklingen blir snarast snabbare, då antalet användare blir större. I år har tillämpningen till exempel kompletterats med mätning av längden på grävda diken, val av typ för planteringspunkten och en möjlighet att markera naturobjekt på kartan.