Values guide Metsä Group's operations

Generationsväxling med skogspengar

Generationsväxling av skogsfastighet kan ofta bli en brottningsmatch mellan känsla och förnuft. En process som inleds tillräckligt tidigt, en realistisk värdering av fastigheten och noggrann avvägning av olika alternativ besparar ofta de berörda från många bekymmer. Ett rätt utfört ägarbyte betalar sig tillbaka genom normala virkesförsäljningsinkomster.

Många finländare drömmer om sina pensionsdagar, då man äntligen har tid för skötsel av det egna skogsskiftet. Metsä Groups generationsväxlingsexpert Marko Jurvanen påminner om att man vid sidan av skogsarbetena också borde fundera på om det finns någon som tar över ägorna.

Åren går ofta helt oförmärkt förbi. Om man skjuter upp generationsväxlingen, kan den plötsligt bli aktuell helt oplanerat.

Väl planerat är tillhälften gjort, säger ett gammalt talesätt. Det gäller också för generationsväxlingar. Saken borde öppet tas till diskussion i god tid. Därefter ska man låta en utomstående sakkunnig utföra en värdering av fastigheten. På det sättet har båda parter en realistisk helhetsbild av fastighetens verkliga värde och avkastningsutsikter.

Känslorna i bakgrunden

Det är alltid känslor inblandade i generationsväxlingar, men det gäller att hålla en viss distans till sina känslor då man fattar beslut. Den som tar över ska väga situationen på samma sätt som om man skulle vara i beråd att köpa en skogsfastighet av någon utanför familjen.

Om det grövre beståndet redan är avverkat och det inte finns någon avkastning att vänta på årtionden, kan fastigheten bli en mycket dyr belastning för den som tar över.

En välskött skogs som ger jämn avkastning ger däremot många flexibla alternativ för generationsväxling. Först måste man dock kartlägga om man vill ge en gåva eller om ett köp är det rätta alternativet.

Nyttan med köp består bland annat av köparens skogsavdrag, säljarens eventuella skattefrihet på överlåtelsevinst, möjligheten att göra affären till ett pris som är en fjärdedel mindre än värderingen och betalningsvillkor som man individuellt kan komma överens om med säljaren.

För en fastighetsaffär som är värd till exempel 150 000 euro, kan man komma överens om 10 års räntefri betalningstid och korta av lånet med 15 000 euro per år. På det sättet kan affären finansieras med jämna avverkningsinkomster och det finns inte ett behov av stora avverkningar och förnyelsekostnader på en gång. Samtidigt kan den nya generationen utnyttja skogsavdraget för sina virkesförsäljningsinkomster.

Betalningstid enligt skog


Principen om betalningstid enligt skog en bra princip för alla skogsaffärer. Skogsfastighetens avkastning borde täcka inköpspriset på 10–15 år.

Skogen kan dock vid generationsväxlingsögonblicket vara i ett sådant skick, att det inte finns så mycket att sälja. Då måste man ställa upp en vettig betalningstid som passar skogsinkomsterna. I varje fall får köparen dra nytta av skogsavdraget.

Nyckeln till ett lyckat ägarbyte är i slutändan den, att de som tar över har ett genuint intresse. Om det inte finns intresse eller om arvingarna själva också börjar vara i pensionsåldern, lönar det sig att fundera på att överföra skogsegendomen direkt till barnbarnen.