Kalkylator för skogsgåvoavdrag

Med denna kalkylator kan du uppskatta skogsgåvoavdragets belopp och skatteeffekter för din egen skogsfastighet.

Observera att denna kalkylator och dess resultat endast är riktgivande. Metsä Group / Metsäliitto ansvarar inte för att resultaten är riktiga.

Skogsgåvoavdraget som träder i kraft 1.1.2017 är en ny sporre för generationsväxling av skogsfastigheter. I södra Finland kan man utnyttja avdraget på skogsfastigheter som är minst 25-30 hektar och i Lappland på fastigheter som är minst cirka 100 hektar stora. I praktiken betalar gåvans mottagare först gåvoskatt på normalt sätt. Därefter kan man årligen göra ett skogsgåvoavdrag till maximalt 50 procent av skogsbrukets nettokapitalinkomst. Avdraget måste utnyttjas inom 15 skatteår efter att gåvan har mottagits. Avdraget kan också göras från andra virkesförsäljningsinkomster än dem, som är grund för avdraget.

Skogsfastighetens värde fastställs vid en fastighetsvärdering. Man kan också uppskatta skogsfastighetens värde med hjälp av försäljningsstatistik som Naturesursinstitutet publicerar. Statistiken hittar du här. Du kan också låta Metsä Group göra en fastighetsvärdering.X

Räkna