​​​Snabbare, högre, starkare

Values guide Metsä Group's operations 
 

Träden och människorna håller sina semestrar vid olika tid på året. Sommaren är en bråd tid för träden. Under cirka 80 dagars tid ska skogarna i Finland växa över hundra miljoner kubikmeter. Då finns det inte tid för pekkasdagar eller lediga veckoslut.

Tillväxthastigheten innebär i genomsnitt över en miljon kubikmeter nytt trä per dag, men under de mest intensiva dagarna uppgår tillväxten till tre miljoner kubikmeter. Den virkesmängd som bioproduktfabriken förbrukar under et år växer alltså som snabbast till under två sommardagar.

Den finska sommaren är som bekant snöfattig och det är bra. Värme förbättrar trädens tillväxt – det är ofta större brist på värme än på vatten. Riktigt torra somrar hämmar dock tillväxten. Tallens höjdtillväxt tar fart genast då värmesumman börjar växa. I södra Finland inleds växtperioden i allmänhet i början av maj.

Tallens höjdtillväxt är dock en nästan filosofisk fråga, eftersom årstillväxten består av att det toppskott som har uppstått föregående år tänjs ut. Alla träd växer i höjdled från toppen uppåt, inte på andra ställen. Om man hänger upp en hatt på en meters höjd, sp finns hatten kvar på samma höjd ännu efter årtionden, om den inte försvinner under tiden. Höjdtillväxten upphör redan i början av juli i hela landet.

Tallens midja börjar svälla till redan före den mest intensiva grillperioden, dvs. i maj. Trädens tillväxt är som mest intensiv under den mest populära semestertiden, dvs. i månadsskiftet juni-juli. Då tänjer träden på sig och sväller till – lite så som vi också gör. Största delen av den nya tillväxten på hundra miljoner kubikmeter nytt trä består av diametertillväxt. Diametertillväxten upphör senast i augusti. Tillväxten i Finlands skogar har följts upp genom riksskogstaxeringar under inemot hundra års tid. I inget annat land i världen finns det en så lång och tillförlitlig tidsserie av skogstillgångar och skogens tillväxt.