Träffas vi snart i den virtuella skogen?

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Group som är en digiföregångare i sin bransch fick sin första version av virtualskog klar under hösten 2017. Virtualskogen som utvecklades i samarbete mellan Metsä Group, Tieto och CTRL Reality har sedan dess testats av inemot 2 000 skogsägare. Utgående från responsen utvecklar vi den slutliga versionen som är klar under hösten 2018. Därefter är siktet på lång sikt ställt på att tillsammans skapa metoder som gör det möjligt att skapa en virtualskog av vilket bestånd som helst, utgående från olika datakällor.

Den virtuella skogen är en genuin virtuell upplevelse, som fungerar med alla VR-glasögon och kan användas med både mobila enheter och webbläsare. I tjänsten kan man röra sig mellan skogsfigurer, visa vilka avverkningar och skogsvårdsarbeten som är aktuella i skogen och även ge uppskattningar på inkomsterna och utgifterna. Det är till och med möjligt att titta på ett specifikt träd och få en uppskattning av exempelvis dess volym och värde. I den virtuella verkligheten kan man dessutom få en bild av hur skogen ser ut efter åtgärderna och titta på 360-graders bilder av terrängen. För att kunna använda den virtuella skogen ska man logga in i Metsäverkko, som är Metsä Groups e-kanal för virkeshandel och hantering av skogsegendom.

Vi tror att vi i framtiden kan hålla en virtuell skogsdiskussion med skogsägare som inte bor nära sin skogsfastighet, genom att träffa dem i en mycket verklighetstrogen virtuell verklighet av deras egen skog. Det blir lättare att planera skötseln av skogsegendomen och man kan göra det tillsammans med till exempel sina barnbarn.

En video om virtuelle skogen finns här (på Finska).

Den elektroniska handeln framskrider snabbt

Metsä Group inledde som första aktör elektronisk virkeshandel och försäljning av tjänster under sommaren 2015. Under 2017 gjordes redan 25 procent av virkesaffärerna och 35 procent av försäljningen av skogstjänster i Metsäverkko. Metsä Group har under de senaste åren kraftigt utvecklat de elektroniska tjänster som erbjuds skogsägarna.

Vi betjänar ägarmedlemmarna och skogsägare via många kanaler. Du kan använda Metsäverkko, webbplatsen, chatt, delad skärm, Facebook, Twitter och naturligtvis alla konventionella kanaler. Chatten har ökat väldigt i popularitet: "sessionernas" antal flerdubblades under fjolåret.

Från och med 2017 har vi testat videomöten som en ny kanal. Kundernas och skogsexperternas erfarenheter har varit uppmuntrande och vi överväger att ta i bruk tjänsten i år. Det skulle vara en bra tilläggsservice för virkeshandeln med skogsägare som bor längre bort. Skogsägarna får dock fortsättningsvis också traditionell service av oss – var och en väljer själv hur hon vill sköta sina ärenden med oss. Digitala tjänster kan inte helt ersätta möten och träffar mellan skogsexperter och skogsägare.

Quadrokopter till hjälp vid inventeringar?

Vi har utvecklat olika drönarmetoder sedan vintern 2016. Tidigare testresultat har varit goda och nu är det dags för vidareutveckling. Under sommaren 2017 testar vi tre nya skogsmätningsmetoder.

En quadrokopter är en fjärrstyrd maskin, som hålls luftburen med hjälp av fyra rotorer. Användningen av quadrokopter kan göra det möjligt att snabbt göra en skogsbruksplan, utan att man behöver gå i fält, vilket avsevärt skulle förbättra produktiviteten. I framtiden kan det vara möjligt att med hjälp av quadrokopter skapa en 3D- och/eller virtuell skogsbruksplan. Å andra sidan kan den video som quadrokoptern filmar vara till stor hjälp för skogsmaskinens förare, då hen planerar drivning av en stämplingspost.

Med hjälp av de metoder som vi testar under sommaren 2017, får vi noggrannare information än till exempel den som finns i MinSkog.fi. I samarbete med företaget MosaicMill utvecklas en metod, där man mäter träden med hjälp av digital bildanalys. I framtiden skulle uppmätt data överföras till ett program i molntjänst, vilket producerar skogsbruksplanen. Under en flygning kan man mäta en 50–100 hektar stor fastighet. Med ett annat företag testas samma sak, men flygningen sker med en drönare med fasta vingar, dvs. radiostyrda småflyg. Dess flygtid är längre, varvid man kan mäta upp cirka 500 hektar på en flygning. I metoden mäts skogen med laserskanning.

Vi testar också i samarbete med Tieto Oyj en metod, med vilken man kan upptäcka barkborreskador redan före det mänskliga ögat kan se dem. Anordningen som finns på en drönare upptäcker träd vars vätskecirkulation är störd. I framtiden är målet ställt vid att avverka de angripna träden innan stocken är förstörd och blir till mindre värdefull massaved.

Elektronisk skoglig information en grundförutsättning

Elektronisk information om skogstillgångar är en förutsättning för utveckling av elektroniska tjänster. I framtiden kan man insamla elektronisk information om skogstillgångar på en mycket noggrannare nivå än för närvarande. Det är sannolikt, att man då teknologin utvecklas får information om ett träds egenskaper utöver dess position. Virtuella 3D-skogsbruksplaner är också möjliga i framtiden.

Laserskanning kommer att komma till avverkningsmaskinerna, vilket gör det möjligt att insamla noggrann uppdateringsinformation i samband med avverkningen och därutöver system som hjälper föraren. Genom laserskanning och datormodeller kan man styra vilka träd som ska avlägsnas och säkra maximalt god kvalitet på det kvarställda beståndet. Man har redan kommit mycket långt i fråga om att placera ut körstråk på basen av terrängmodeller och skogsdata. Rätt snart blir det möjligt att skapa ett optimalt körstråksnät för gallringarna, varvid avverkningens kvalitet ytterligare förbättras.