Values guide Metsä Group's operations

God efterfrågan på virke

Vi köper virke på normalt sätt trots den försämrade konjunkturen inom skogsindustrin. Våra produktionsanläggningar behöver fortfarande stora mängder virke varje dag.

Priset på stock är mycket beroende av prisutvecklingen för sågvaror. Därför är stockpriserna lägre än i fjol, vilket var en konjunkturtopp för skogsindustrin.

”Priset på stock är dock fortfarande högre än trendpriset under 2010-talet och priserna på sågade varor har sjunkit mera än priset på stock”, säger direktör för virkeshandel och skogstjänster Juha Jumppanen.

”Plötsliga pristoppar för stock, lika som den i fjol, upplever vi på virkesmarknaden med 10-20 års intervaller. Därför lönar det sig inte att vänta på konjunkturtoppar, utan man ska aktivt sälja virke utgående från de möjligheter som skogen erbjuder. På det sättet hålls skogens ekonomiska avkastning på en så hög nivå som möjligt.”

Enligt Jumppanen har de skogsägare haft bäst ekonomiska framgång som regelbundet sköter om och utnyttjar sina skogar oberoende av konjunkturer.

Meravkastning med A-tilläggsandelar

”Metsäliitto Osuuskuntas A-tilläggsandelar ger hög avkastning på virkesförsäljningspengar. Om en skogsägare till exempel sålde virke 2017, dvs. till lägre priser än under föregående års pristopp, fick han på några år 10 euro meravkastning per kubikmeter för hela affären, inte endast för stock och den nya skogen var redan på god väg”, berättar Jumppanen.

Den ekonomiska avkastningen blev alltså bättre än den skulle ha blivit om affären hade skjutits upp – till och med i det fallet att den uppskjutna affären skulle ha råkat träffa följande konjunkturtopp 2018.

”Massavedens pris ligger nära 2010-talets toppnoteringar efter prisstegringen under 2018.”

Barmarksposter mest efterfrågade

Efterfrågan på virke riktas för tillfället särskilt till stämplingsposter som kan drivas på ofrusen mark. ”Dessutom är vi intresserade av förnyelseposter som kan drivas på vintern. Vi köper vintergallringar främst av våra medlemsförmåns- och skogsvårdsavtalskunder.”

”Vi köper också leveransvirke, men det är skäl att på förhand försäkra sig om leveransen med den egna, lokala skogsexperten. Man ska alltid göra ett leveranskontrakt innan man beger sig ut för att avverka. Bland energivedssortimenten köper vi främst grot”, säger Jumppanen och påminner om att Metsä Group köper slutavverkningar också med stamprissättning med undantag för de allra nordligaste delarna av landet.

”Om skogsägaren inte har reserverat material eller tjänster för skogsförnyelse inför nästa vår, är det skäl att nu försäkra sig om tillgången till högklassiga plantor. Vi lanserade nyligen kultur av blandbestånd av gran och tall för områden med risk för älgskador. Det lönar sig att kontakta den egna skogsexperten också i dessa ärenden.”

I Finland har vi gjort vettiga val

I Centraleuropa har man i år avverkat cirka 100 miljoner kubikmeter virke på grund av torka och skador som har förorsakats av barkborre. ”Då man tittar på skadorna och de vidsträckta skogsbränderna i andra skogliga länder, kan man konstatera, att vi har gjort många saker rätt här i vårt land”, säger Jumppanen.

”Vi kan vara stolta över vår aktiva skogsvård och virkeshandel, vilka har lett till att skogarnas kollager nästan har fördubblats under de senaste femtio åren. Samtidigt har skogarna hållits friska och tåliga mot skador.”

Stark tillväxt inom skogstjänster

Jumppanen är nöjd då han berättar om resultatet av den respons som insamlas av kunderna. ”Vår verksamhet och våra tjänster har motsvarat kundernas förväntningar bättre än tidigare, eftersom kundupplevelsen har förbättrats avsevärt inom virkeshandel och försäljning av skogstjänster samt skogsvård.”

”Utnyttjandet av våra skogstjänster har fortsatt sin starka tillväxt och många institutionella kunder har valt oss som sin kompanjon. Ett exempel är bland annat Metsämiesten Säätiö, som i september meddelade att de fortsätter det samarbete med oss som inleddes 2011 och OP Metsärahasto som en alldeles ny kund.”

"Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet enligt principen för kontinuerlig förbättring för att skogsägarnas kundupplevelse också framdeles ska utvecklas i en positiv riktning. Ett exempel av det praktiska utvecklingsarbetet finns i det mätbesked som tas i bruk i nästa år, vilket är tydligare och mera lättläst än tidigare. Vi förbättrar också vår aktiva kontakt med våra ägarmedlemmar – det finns utrymme för förbättring.”

Branschens bästa kundförmåner

Jumppanen påminner ännu om att Metsä Group under fjolåret betalade ut medlemsförmåner i reda pengar för cirka sex euro per mottagen fast kubikmeter virke.

”Vi erbjuder skogsbranschens bästa medlemsförmåner till våra medlemmar – det har framkommit i en färsk undersökning som vi har låtit utföra bland skogsägare.”

Info

Klicka på bilden för att se en större version.