Tiedätkö metsäsi arvon?

Saat nopean pika-arvion metsäsi arvosta antamalla metsätilasi kiinteistötunnuksen. Kirjautumalla palveluun saat tarkemman arvoerittelyn sekä 10 vuoden tuottoennusteen.

Tarkista metsäsi arvo

Mistä löydän kiinteistötunnuksen?

Kiinteistötunnuksen löydät kiinteistöä koskevista dokumenteista, kuten kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Voit selvittää kiinteistötunnuksen myös Maanmittauslaitoksen ohjeiden avulla.