Values guide Metsä Group's operations

Kom överens om leveransaffär redan i god tid

Metsä Group är Finlands största köpare av leveransvirke. Vi köper årligen cirka 2,5-3 miljoner kubikmeter leveransvirke av våra ägarmedlemmar. Våra ägarmedlemmars leveransvirke har förtur framom andra kunders leveransvirke.

Leveransaffär innebär att skogsägaren tar han om att träden fälls och transporteras till lager vid en väg för att transporteras av en virkesbil. Om du vill leverera leveransvirke till oss, kontakta alltid vår skogsexpert i god tid före avverkningen inleds.

Under vintern är det ofta överutbud på upparbetat virke, så det enda sättet att försäkra sig om att virket tas emot är att på förhand kontakta virkesuppköparen.

Med leveransvirkesleverantören kommer man på förhand överens om bland annat virkesvolymer och priser, lagringsplatser samt tidtabell för överlåtelsen. Medlemsförmånsavtalskunder får en prisgaranti för affärer som görs under tiden mellan början av december och slutet av maj.

Vi mäter i regel stock som köps på leverans med stockmätare vid sågverket och massaveden mäts i regel med kranvåg.

Ladda ner lagringsanvisning för leveransvirke härMetsaliitto- Lagringsanvisning.pdf