Skogsfastigheter

Metsä Group och OP-Fastighetscentralen bedriver samarbete kring förmedling av skogsfastigheter. På denna sida visas de skogsfastigheter som OP-Fastighetscentralen (OPKK) har till förmedling. Fastigheternas läge finns utmärkt på karta. Du kan också se på fastigheterna genom att skrolla i fastighetsförteckningen till vänster på sidan. Då du väljer en fastighet som intresserar dig, överförs du till OPKK:s webbplats. OPKK svarar på frågor som gäller fastigheterna som är till salu. Kontaktuppgifterna finns i anslutning till fastighetsuppgifterna.

Om du har för avsikt att avstå från skogsegendom, börja genom att ta kontakt med Metsä Groups lokala skogsexperter. Han eller hon känner bäst till de faktorer som påverkar värdet av din skogsfastighet. På basen av skogsdata gör vi en lägenhetsvärdering för dig. Lägenhetsvärderingen skickas med ditt medgivande till OPKK:s skogsfastighetsförmedlare som kommer överens med dig om ärenden i anslutning till fastighetsförsäljning och ingår avtal om fastighetsförmedling.