Values guide Metsä Group's operations

Var god, följ säkerhetsinstruktionerna nedan då du besöker arbetsplatsen

Säkerhetsanvisningar att följa vid besök på en skogsarbetsplats

 • Meddela alltid till maskinföraren att du är på kommande. Telefonnumret får du av det skickande meddelandet eller från arbetsplatsens varningsskylt.
 • Använd alltid signalväst eller annan klädsel i signalfärg samt skodon som lämpar sig för terrängen då du kommer till arbetsplatsen.
 • Det lönar sig alltid att besöka arbetsplatsen under den ljusa tiden.
 • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter till den gående maskinen och avverkningen.
 • Försäkra dig om att föraren eller skogsarbetaren märker dig. Vänta tills maskinen är
 • avstängd innan du går fram och pratar.
 • Närma dig arbetsplatsen från det som redan är avverkat, inte från den oavverkade skogen, där sikten är dålig.
 • Gå aldrig under arbetsmaskinens bom.
 • Klättra inte på virkestravarna.
 • Denna säkerhetsanvisning gäller också lastning av virke och flisning.
 • Du får mera information av din egen skogsexpert eller vårt lokala kontor.


<