Values guide Metsä Group's operations 
 

Vårt mätbesked förnyas

Metsä Groups förnyade mätbesked har tagits i bruk. Målet med förnyelsen har varit att skapa ett mätbesked som är tydligare än tidigare, där man lätt hittar de viktigaste uppgifterna. Det utvecklarsamfund som består av ägarmedlemmar har utnyttjats vid planeringen av det förnyade mätbeskedet och skogsägarnas önskemål har också i övrigt beaktats.

Mätbeskedet består av tre delar. De viktigaste penningströmmarna har samlats på framsidan. På följande sidor finns en specifikation av mätuppgifterna. Därefter finns en specifikation av de penningströmmar som är förknippade med mätbeskedet: mervärdesskatt, införtjänad eller använd bonus, Finlands skogsstiftelses säljfrämjande avgift och förskotten.

Efter de finansiella uppgifterna finns marknadsföringsmaterial som är riktat till skogsägaren. Sist finns en ny utskrift, dvs. en karta över det område som har avverkats för affären. På kartan visas också drivningens körstråk.

De som har gjort en virkesaffär med Metsä Group får också alltid en bilaga till mätbeskedet. Ur bilagan framgår stockprocenten per trädslag och till vilka längder och diametrar stammarna har kapats.


Mätbeskedet finns alltid i Metsäverkko

Mätbeskedet levereras till kunden, då drivningen är slutförd på det område som virkesaffären gäller och de avverkade träden är uppmätta. Mätbeskedet är virkesköparens lagstadgade rapport över att köparen har följt mätningslagen och handlat enligt överenskommelse. I mätbeskedet beskrivs hur stora volymer av vilka sortiment utfallet blev.

I samband med virkesaffären kan man också komma överens om skogsvårdsarbeten och man kan betala dem med förskott från virkesaffären. Man införtjänar bonus från varje virkeaffär och skogsvårdsbeställning och man kan lyfta tidigare införtjänad bonus i samband med virkesaffären. Förskott samt införtjänad och använd bonus har också specificerats i mätbeskedet.

Mätbeskedet sparas alltid i Metsäverkko, var man kan återvända till det också senare. Skogsägaren kan också på begäran få mätbeskedet hemsänt per post. Mätbeskedet sänds inte längre per epost av datasäkerhetsskäl.

Förnyelsen av mätbeskedet är det första steget av en större helhet. Vi förnyar alla dokument i anknytning till virkeshandel och försäljning av skogstjänster, så som anbud och kontrakt. Vårt mål är att betjäna våra ägarmedlemmar ännu bättre och mera transparent än tidigare.

Bekanta dig med det nya mätbeskedet

Via denna länk kan du ta dig en titt på hur det nya mätbeskedet ser ut. I exempelkalkylen används den största möjliga bonus som man kan få för virkeshandel och skogsvårdstjänstera.